viernes, 2 de noviembre de 2012

"La nova evangelització està essencialment connectada amb la missió ad gentes"Després de comentar el passatge evangèlic que narra el miracle de la curació del cec Bartimeu, proclamat poc abans, el Papa va subratllar que "la nova evangelització engloba tota la vida de l'Església. Es refereix, en primer lloc, a la pastoral ordinària que ha d'estar més animada pel foc de l'Esperit, per encendre els cors dels fidels que regularment freqüenten la comunitat i que es reuneixen el dia del Senyor per nodrir-se de la seva Paraula i del Pa de vida eterna".Pel que fa al fet que la nova evangelització "està essencialment connectada amb la missió ad gentes", Benet XVI va recordar: "L'Església té la tasca d'evangelitzar, d'anunciar el Missatge de salvació als homes que encara no coneixen Jesucrist. Durant el transcurs de les reflexions sinodals, es va subratllar també que hi ha molts llocs a Àfrica, Àsia i Oceania on els habitants, moltes vegades sense ser plenament conscients, esperen amb gran expectativa el primer anunci de l'Evangeli. Per tant cal pregar a l'Esperit Sant perquè susciti a l'Església un renovat dinamisme missioner, els protagonistes siguin de manera especial els agents pastorals i els fidels laics.

La globalització ha causat un notable desplaçament de poblacions, per tant el primer anunci s'imposa també en els països d'antiga evangelització. Tots els homes tenen el dret de conèixer Jesucrist i el seu Evangeli, i això correspon el deure dels cristians, de tots els cristians - sacerdots, religiosos i laics -, d'anunciar la Bona Nova ".

Finalment, durant els treballs sinodals es va posar de manifest que en tots els continents hi ha persones batejades però que no viuen les exigències del baptisme. "L'Església els dedica una atenció particular -va subratllar el Pontífex -, perquè trobin novament a Jesucrist, tornin a descobrir el goig de la fe i tornin a les pràctiques religioses en la comunitat dels fidels. A més a més dels mètodes pastorals tradicionals, sempre vàlids, l'Església intenta utilitzar també mètodes nous, fent servir així mateix nous llenguatges, apropiats a les diferents cultures del món, proposant la veritat de Crist amb una actitud de diàleg i d'amistat que té com a fonament a Déu que és Amor.

A les diverses parts del món, l'Església ja ha emprès aquest camí de creativitat pastoral, per acostar-se a les persones allunyades i a la recerca del sentit de la vida, de la felicitat i, en definitiva, de Déu. Recordem algunes importants missions ciutadanes, «l'Atri dels gentils », la Missió Continental, etc. Sens dubte el Senyor, Bon Pastor, beneirà abundantment aquests esforços que provenen del zel per la seva persona i el seu Evangeli".