• "GUIA COMPARTIR LA MISSIÓ"


  Propostes de voluntariat missioner
 • CAMPAMENT MISSIONER 2020


  Apunta’t al campament d’Infància Missionera!
 • AJUDA A LES MISSIONS


  Col·labora amb els missioners espanyols
 • ANIMACIÓ MISSIONERA


  Recursos per l’animació missionera de joves
 • SUPERGESTO


  Revista missionera per als joves
 • ANIMACIÓ MISSIONERA


  Recursos per l’animació missionera amb nens
 • GESTO


  Revista missionera per als més petits

viernes, 21 de febrero de 2020

Comunió de comunitats i de pobles

“Perquè en ell tinguin vida”, lema del Dia d'Hispanoamèrica

Conferencia episcopal española, Día de Hispanoamérica, Día de Hispanoamérica 2020, Misioneros, OCSHA, Lola Golmayo, Asociaciones de Laicos Misioneros, Obras Misionales Pontifias España,
La Comissió Episcopal de Missions i Cooperació entre les Esglésies ha editat els materials per al Dia d'Hispanoamèrica, que se celebra l'1 de març
Enguany el lema serà, «Perquè en Ell tinguin vida», «una dimensió fonamental de la vida que Déu ens participa i ens convida a compartir, el nucli viu que anima i verifica el caminar missioner de l'Església, de la vida que es transforma en Vida», explica la presidència de la Pontifícia Comissió per a Amèrica Llatina en el seu missatge per a la jornada. 

En els materials d'enguany també s'incorpora un escrit signat per la coordinadora d'associacions de Laics Missioners, Dolores Golmayo, sobre el laicat missioner.

Conferencia episcopal española, Día de Hispanoamérica, Día de Hispanoamérica 2020, Misioneros, OCSHA, Lola Golmayo, Asociaciones de Laicos Misioneros, Obras Misionales Pontifias España,

També es fan públics les dades de l'Obra per a la Cooperació Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA): actualment hi ha 208 sacerdots en Amèrica llatina. A ells se'ls recorda en aquesta jornada; a més de convidar a col·laborar a través de l'oració i l'ajuda econòmica. 

Gràcies a aquestes ajudes l'any passat es van recaptar 58.342,43 euros. Les dades desglossades per diòcesis es poden consultar en informació documental.
Materials per per aquesta jornada:
- El laicat missioner, Dolores Golmayo, presidenta de la coordinadora d'associacions de Laics Missioners. 

miércoles, 19 de febrero de 2020

Vive un campamento misionero, ¡todo son ventajas!

Gran oportunidad que ofrece Obras Misionales Pontificias para este verano organizando un Campamento de Verano

Obras misionales Potinficias España, infancia misionera, Castillo de Javier, Navarra
La convivencia durante unos días fuera de casa y saliendo del núcleo familiar es una gran oportunidad de crecimiento puesto que pasar de ser el centro de atención a ser uno más del grupo ayuda a fortalecerse.
Compartirá ser atendido en igualdad de condiciones con otros de su edad y de otras edades, en una convivencia de 24 horas, y eso da muchísima intensidad a la experiencia, y si encima el núcleo del campamento son los misioneros, ayudará aún más a crecer en los valores, tales como: solidaridad, generosidad, entrega y por supuesto el valor de la oración.
Tal y como hacen nuestros misioneros cuando llegan a un lugar nuevo aprenderá a “sacar las castañas del fuego” y habituarse al nuevo lugar puesto que tendrá que hacer todas las cosas cotidianas, que quizás no siempre hace (ayudar a recoger la mesa, organizar la maleta, etc…) aunque tenga la ayuda de los monitores/as que desde Obras Misionales Pontificias (y titulados para ello) se han buscado para este gran verano.
Lo fantástico de todo ello es que va a ser en un entorno maravilloso, el Castillo de Javier en Navarra, cercano a la naturaleza y divertido. Con multitud de actividades preparadas que normalmente en casa, por falta de tiempo y de espacio, no pueden realizarse. Además de la oportunidad de conocer a misioneros. 
¿Qué más se puede pedir?
Obras misionales Potinficias España, infancia misionera, Castillo de Javier, Navarra
Vamos a crear un ambiente propicio para:

- Ser más tolerante
- Hacer nuevas amistades (de cualquier punto de España, ¡ojo!) con las que compartir la habitación, juegos y actividades.
- No depender tanto de la tecnología porque el tiempo libre es para jugar y para relacionarse.
- Ganar autonomía
- Colaborar y trabajar en equipo
- Ayudar, participar, colaborar y crear.
- Conocer de primera mano a los misioneros y crecer con ellos en valores.

Obras misionales Potinficias España, infancia misionera, Castillo de Javier, Navarra
Por ello ponemos a disposición de todos vosotros:

Para todo ello podéis dirigiros a nuestra delegación, tal y como se indica en la información que adjuntamos:

Delegació Diocesana de Missions de Tarragona
977233412-ext. 235 (de 09:00 a 13:00)
missions@arqtgn.cat

-------------------------------------------------------------

Gran oportunitat que ofereix Obres Missionals Pontifícies per a aquest estiu organitzant un Campament d'Estiu

La convivència durant uns dies fora de casa i sortint del nucli familiar és una gran oportunitat de creixement perquè passar de ser el centre d'atenció a ser un més del grup ajuda a enfortir-se.
Compartirà ser atès en igualtat de condicions amb altres de la seva edat i d'altres edats, en una convivència de 24 hores, i això dóna moltíssima intensitat a l'experiència, i si a sobre el nucli del campament són els missioners, ajudarà encara més a créixer en valors, com ara: solidaritat, generositat, lliurament i per descomptat el valor de l'oració.
Tal com fan els nostres missioners quan arriben a un lloc nou aprendrà a “treure les castanyes del foc” i habituar-se al nou lloc perquè haurà de fer totes les coses quotidianes, que potser no sempre fa (ajudar a recollir la taula, organitzar la maleta, etc…) encara que tingui l'ajuda dels monitors/as que des d'Obres Missionals Pontifícies (i titulats per a això) s'han buscat per a aquest gran estiu.
El fantàstic de tot això és que serà en un entorn meravellós, el Castell de Javier a Navarra, pròxim a la naturalesa i divertit. Amb multitud d'activitats preparades que normalment a casa, per manca de temps i d'espai, no poden realitzar-se. A més de l'oportunitat de conèixer a missioners. 
Què més es pot demanar?
Crearem un ambient propici per a:

- Ser més tolerant
- Fer noves amistats (de qualsevol punt d'Espanya, atenció!) amb les quals compartir l'habitació, jocs i activitats.
- No dependre tant de la tecnologia perquè el temps lliure és per a jugar i per a relacionar-se.
- Guanyar autonomia
- Col·laborar i treballar en equip
- Ajudar, participar, col·laborar i crear.
- Conèixer de primera mà als missioners i créixer amb ells en valors.

Per això posem a la disposició de tots vosaltres:


Per a tot això podeu dirigir-vos a la nostra delegació, tal com s'indica en la informació que adjuntem:

Delegació Diocesana de Missions de Tarragona
977233412-ext. 235 (de 09.00 a 13.00)
missions@arqtgn.catmiércoles, 12 de febrero de 2020

“Portem un tresor per compartir amb tothom”

PRESÈNCIA MISSIONERA A LES JORNADES DE PASTORAL EDUCATIVA


Delegacions de missions a Catalunya, FECC, maleta missionera, projecte educatiu missioner
El 7 i 8 de febrer de 2020 s’ha celebrat a Barcelona al Seminari Conciliar, la 13ena Jornada de Pastoral educativa que s’organitza des de la FECC (Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Sota el títol “Portem un tresor per compartir amb tothom”, uns 80 professors, i mestres i persones d’arreu de Catalunya han compartit dos dies de formació, d’intercanvi per reflexionar  com potenciar la tasca diària en les escoles des de l’afecte, el bon fer i el treball compartit.
Les delegacions de missions de Catalunya, han participat en les jornades, com en els darrers tres anys; duent a terme un projecte educatiu i de promoció en valors des d’una vessant de l’animació missionera, dins dels espais pràctics que s’ofereixen.
La maleta missionera”, és un projecte adreçat a mestres i professors d’Infantil i Primària, on  es proposa crear un recurs pedagògic a través d’una maleta plena d’eines i propostes d’activitats que promoguin l’interès per la tasca missionera. Un projecte que serà compartit amb les famílies, ja que, cada setmana aquesta maleta viatjarà a casa d’un infant. Amb ella pretenem afavorir i compartir el foment d’activitats conjuntes amb la família, desvetllar la capacitat de creativitat i imaginació i animar la descoberta i presa de consciència del món missioner.
Delegacions de missions a Catalunya, FECC, maleta missionera, projecte educatiu missioner
Una quinzena de professors/es de diferents escoles de Catalunya han rebut la formació d’aquest projecte, així com també han pogut conèixer que són les delegacions de missions de l’Església a Catalunya i quina és la tasca que realitzem.
A través de la seva Comissió de Formació realitzen durant tot l’any diferents accions formatives que es fan a nivell de Catalunya  i s’organitzen a través de la FECC.
També ens posem en disposició de les diferents escoles que tenim a  les nostres diòcesis, que no hagin pogut assistir a aquesta trobada de la FECC, per tal de poder rebre aquesta formació a la seva pròpia escola.
Per a més informació adreceu-vos a:  delegaciomissions@gmail.com

lunes, 10 de febrero de 2020

“Acompañar en la soledad” «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11, 28)

11 de febrero, Jornada Mundial del Enfermo: «Acompañar en la soledad”

“Acompañar en la soledad” es el lema de la Jornada Mundial del Enfermo 2020. Esta Campaña que en España tiene dos momentos: el 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, es el Día del enfermo, de carácter mundial. La Iglesia en España celebra el 17 de mayo la Pascua del enfermo. 

Conferencia episcopal española, Jornada Mundial del Enfermo,
El Dicasterio para la Promoción Humana Integral de la Persona nos propone como tema para la Jornada Mundial del Enfermo del 11 de febrero: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11, 28). En España, acogiendo este tema, «nos proponemos fijarnos en una de las causas de ese cansancio que piden ser aliviadas: la soledad. Con sólo echar una vista a los datos de la soledad nos damos cuenta que tiene las dimensiones de una auténtica epidemia. Según el Instituto Nacional de Estadística, se estima que en España hay 4,7 millones de hogares unipersonales. Dos millones de personas mayores de 65 años viven solas. Más de 850.00 mayores de 80 años viven solos y muchos presentan problemas de movilidad. Solo estas cifras son un dato preocupante. Si además sumamos, entre otras formas de soledad, la de quienes están ingresados en los hospitales o la de las familias con miembros con una enfermedad mental grave, por ejemplo, descubrimos lo acuciante de reflexionar para buscar el modo de aliviar tanta soledad», se explica en la presentación de los materiales.
Líneas fundamentales de la campaña
El lema central de la Campaña de este año es: «Acompañar en la soledad», con el tema bíblico «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11, 28). 
Esta Campaña del Enfermo pretende ayudar a mentalizarnos y hacer visible tanta soledad “invisible”. Para facilitar la reflexionar sobre ello, pueden nos facilitan desde el Departamento de Pastoral de la Salud estas orientaciones.

Conferencia episcopal española, Jornada Mundial del Enfermo,
1. Hay una soledad sana y necesaria. En la conciencia de sí el hombre aprende a conocerse y a escuchar la voz de Dios, que habla en el silencio. Dios habla en el silencio, pero hay que saberlo escuchar (cf. 1 Re 19, 11-13). Se trata, por tanto de una soledad deseable y necesaria de cultivarla. En una medida importante aprender a vivir esta soledad nos prepara para la soledad no deseada. 
El Papa Benedicto XVI nos recordaba cómo “cada vez más, incluso sin darse cuenta, las personas están inmersas en una dimensión virtual, a causa de los mensajes audiovisuales que acompañan su vida desde la mañana hasta la noche. Los más jóvenes, que han nacido ya en esta condición, parecen querer llenar de música y de imágenes cada momento vacío, casi por miedo a sentir, precisamente, este vacío. (…) Algunas personas ya no son capaces de permanecer largo tiempo en silencio y soledad” (10.VIII.2011).

Conferencia episcopal española, Jornada Mundial del Enfermo,

2. Más de dos millones de personas mayores de 65 años viven solas y, frente a quienes lo hacen por decisión personal, muchas viven aisladas, sin protección e invisibles para la sociedad. Una de cada tres personas dicen sentirse solas en nuestro mundo occidental. En una sociedad de la información y los meta datos, pueden darse situaciones particularmente dolorosas: hombres o mujeres que mueren solos en sus casas y tardamos semanas en descubrirlo. Y el número de personas que sufren la soledad no deja de crecer


3. Es importante hacer una reflexión que nos permita descubrir las causas de las diferentes formas de soledad para encontrar el mejor medio de aliviarlas. Las maneras de hacerlo no serán las mismas.
El papa Francisco nos recordaba en la homilía de la Misa de inauguración del Sínodo de los Obispos sobre la Familia (4.X.2015):
El drama de la soledad es experimentado por innumerables hombres y mujeres de nuestro tiempo. Pienso en los ancianos, abandonados incluso por sus seres queridos y los niños; viudas y viudos; los muchos hombres y mujeres que son dejados por sus cónyuges; todos los que se sienten solos, incomprendidos y sin precedentes; migrantes y refugiados que huyen de la guerra y la persecución; y
los muchos jóvenes que son víctimas de la cultura del consumismo, la cultura de los desechos, la cultura del descarte. La soledad es una de las principales causas de exclusión social.

4. No se resuelve teniendo al lado a alguien a quien simplemente le cuento las cosas que me pueden preocupar o entristecer, sin que mi interlocutor se sienta involucrado. No necesito únicamente ser oído, sino escuchado, acogido. En este sentido sólo podremos aliviar la soledad en una relación que implique el don de uno mismo y la acogida del otro como un don. En una palabra, sólo el amor dado y recibido puede aliviar el sentimiento de soledad. Quien hace esta experiencia, quien acompaña así a quienes se sienten solos, descubre enseguida que quien acompaña es a su vez acompañado, enriquecido en humanidad.

5. La soledad es una auténtica fuente de sufrimiento. El papa Francisco en una Audiencia el 16 de marzo de este año nos anima a superar la soledad que convierte la vida en un infierno. «Nuestro mundo está enfermo de soledad». Cuando el hombre se siente solo, experimenta el infierno. El número de personas que se sienten solos sigue creciendo, al igual que el número de aquellos que están atrapados en el egoísmo, la tristeza, la violencia destructiva y la esclavitud al placer y dinero. Por otro lado cuando el hombre siente que no está siendo abandonado, entonces puede enfrentarse a todo tipo de dificultades y fatigas."

Desde Obras Misionales Pontificias también se siente esta preocupación por todos aquellos enfermos de nuestras casas, porque la enfermedad y la soledad que muchas veces conlleva, no es ajena para nadie y mucho menos para nuestros queridos misioneros.


Por ello cada dos meses se edita con mucho cariño la publicación Enfermos Misioneros.
Edición en español
Edición en catalán Edición en catalán de la delegación de Misiones de Tarragona
lunes, 27 de enero de 2020

Jornada Infància Missionera a la premsa de Tarragona

Diari de Tarragona, Joan Boronat, 26 de gener 2020
El 26 de enero, la Iglesia celebra la Jornada de Infancia Misionera. La Iglesia católica vela por la vida de millones de niños en todo el mundo. Muchos de ellos son huérfanos o abandonados, otros tantos no pueden permitirse estudiar o comer. Muchos de ellos jamás han oído hablar de Jesús.

Los misioneros están con ellos siempre, pase lo que pase. Y tienen unos grandes aliados que les ayudan: los niños del mundo. Son los niños de Infancia Misionera, el instrumento de la Iglesia para cuidar a los niños en las misiones y por ello se recogen donativos de los pequeños –a modo de un Domund para niños– y de los mayores que quieran apoyar la causa.

Baste decir que el año pasado se enviaron desde España cerca de dos millones de euros, fruto del trabajo de sensibilización. Por este motivo Obras Misionales Pontificias (OMP), institución de la Santa Sede que fomenta el espíritu misionero, y canaliza las ayudas de todo el mundo para las misiones, apuesta por mantener la formación de Infancia Misionera todo el año, más allá de la celebración de la Jornada. Lo hace a través del proyecto «Con Jesús Niño a la Misión», en el que se proponen actividades durante todo el curso, para que los niños conozcan a Jesús, niño como ellos.

Suplement Full Dominical, 26 de gener 2020
Este año, en la segunda etapa del plan, los niños están conociendo a «Jesús en su huida a Egipto», proyecto de formación iniciado el curso pasado, como propuesta pedagógica para trabajar la dimensión misionera del niño dándole a conocer a Jesús a través de un recorrido por la geografía que le acogió durante su infancia. Bajo el lema «Con Jesús a Egipto. ¡En marcha!», conocerán que Dios también tuvo que huir de su tierra, como tantas personas en la actualidad.

Este es un proceso de sensibilización dirigido a los colegios, parroquias e incluso hogares. Concretamente los niños y niñas están recorriendo el pasaje de la huida a Egipto y aprendiendo a ser misioneros con una mirada de solidaridad y acogida de los emigrantes y refugiados, tanto en nuestro país como en el mundo entero. El papa Francisco pone énfasis en que «la mitad de los refugiados de nuestro tiempo, en el mundo, son niños víctimas inocentes de la injusticia humana.»

Por su parte la Fundació Escola Cristiana de Catalunya impulsa una serie de jornadas de Pastoral Educativa, con carácter itinerante. La próxima, que es la 13a Jornada, se celebrará los días 7 y 8 de febrero en el Seminario Conciliar de Barcelona, bajo el título «Portem un tresor per compartir amb tothom». Habrá plegaria, ponencias, visitas guiadas didácticas y Eucaristía. Destaca, los ocho espacios prácticos, entre los cuales participa el Servei Interdiocessà de Missions (SIM) con el taller: «La Maleta Missionera.»

Precisamente esta maleta repleta de material «es la de los talleres que desarrollan nuestras escuelas de la archidiócesis», señala Ana González, delegada diocesana de Misiones en Tarragona.

De ahí se recogen los frutos solidarios. Infancia Misionera recoge las aportaciones de los niños misioneros de todo el mundo. Lo específico de Infancia Misionera es que tanto los donantes como los beneficiarios son niños. No se trata de niños ricos que ayudan a niños pobres, sino que todos los niños del mundo –también los pobres–, hacen sus donativos.

viernes, 24 de enero de 2020

Una INFANCIA MISIONERA con “LA PALABRA EN EL CENTRO”

"Nuestra meta es que los niños aspiren a imitar a Jesús adulto, que lo sigan"

Aprovecho la coincidencia este año de la Jornada de Infancia Misionera con el Domingo de la Palabra (que el Papa Francisco recientemente ha instituido), para compartir esta reflexión personal. 
Soy sacerdote miembro del secretariado de Infancia Misionera de las OMP y responsable de los “Encuentros de la Palabra”, una iniciativa que va por su segundo año y se enmarca dentro del Proyecto “Cuatrienio” que recorre la Infancia de Jesús a través de Belén, Egipto, Nazaret y Jerusalén. 
Esta curiosa coincidencia de dos jornadas en el mismo domingo (al menos por este año), me ha llevado a hacerme la siguiente pregunta: ¿Qué lugar ocupa la Palabra en la animación misionera de nuestros niños? Quizás sea mejor ampliarla: ¿qué lugar ocupa la Palabra en su formación cristiana?

Niños, palabra de Dios, encuentros de la palabra, niños misioneros
Estoy muy agradecido de poder colaborar con la preparación de los Encuentros de la Palabra, que intentan ofrecer a catequistas, sacerdotes, maestros… incluso a las mismas familias una guía de reflexión-oración donde “la Palabra esté en el centro” y los niños se relacionen con Ella de manera activa. De esta manera nos dejamos sorprender por ese “pequeño místico” que desde pequeño llevamos dentro, y que no es ni más ni menos que Jesús niño viviendo en cada niño.

Fructifican en nuestro contexto eclesial variadas experiencias a este respecto: catequesis y oratorios que fomentan ese contacto niño-Palabra, que apuntan a un ambiente caldeado de Cenáculo más que a la simple entrega de conocimientos. Es el camino hacia donde están y deben seguir apuntando nuestras catequesis parroquiales. L
a “vuelta a las fuentes” que nos ha dejado el Concilio Vaticano II no debe dejar fuera a los niños.   
Los evangelios de la Infancia son para nosotros un regalo del Espíritu Santo en los cuales los niños pueden verse identificados con un Jesús que se hizo "semejante en todo a nosotros, menos en el pecado" (Cfr Hb 4,15). 
Infancia de Jesús, cuatrienio infancia misionera
También Dios quiso pasar por las alegrías y las pruebas por las que pasa un niño, sobre todo un niño pobre. Más allá de la historicidad de detalles que en el exceso de una lectura literal nos puedan distraer de la finalidad de estos evangelios hay que captar en dichos relatos teológicos toda su profundidad kerigmática, es decir, ese mensaje salvador que nos remite siempre al Misterio de Cristo. 

Desde ahí podemos actualizarlos a nuestro contexto de una manera más acertada. Por otro lado dicha actualización se hace imprescindible: ¿qué nos dice a nosotros hoy? ¿qué hablan estos evangelios para nuestros niños de hoy? Este año por ejemplo es obligada la mirada al drama de las migraciones forzosas a partir del relato de la huida a Egipto. Es así como una catequesis y una animación misionera con la Palabra en el centro, llegan a calar de verdad en los corazones y no se quedan en un chirimiri superficial. La pregunta más bien sería: ¿puede hoy catequizarse a los niños sin mirar con ellos a “los signos de los tiempos”? Sin mirar a la ecología, a las migraciones, la desigualdad, a la apuesta por una globalización de la solidaridad, a los retos de nuestro tiempo… no se puede hacer catequesis ni animación misionera. Y todo esto se consigue gracias a ese poner la Palabra en el centro. 
Una idea final sobre todo para quienes nos movemos en el mundo de la animación misionera de los niños. Los evangelios de la infancia permiten que los niños se identifiquen con Jesús niño pero ¿vamos a estancarnos en ellos sin pasar al resto del Evangelio que fue precisamente lo que les dio sentido? ¿Convertiremos a nuestros niños de IM en doctores de dichos relatos remitiendo a la catequesis para el resto del Evangelio? ¿Dónde queda la interpretación de todo el Evangelio en clave misionera? Es una de las tentaciones peligrosas en la Infancia Misionera, quizás poco identificada y que por eso mismo convendría analizar. 
niños imitando a los adultos, infancia de Jesús
Yo me tomaría incluso la libertad de ponerle nombre, la llamaría “la tentación del enanismo misionero”. Los niños buscan un niño en el quien sentirse identificados pero sobre todo buscan un adulto a quien imitar porque los niños son expertos en la imitación de roles de adultos, siempre están mirándonos para “copiarnos”. Nuestra meta es que aspiren a imitar a Jesús adulto, que lo sigan. Sólo de ese seguimiento, que en los niños tendrá mucho que ver con su habilidad para imitar modelos, sólo de ese seguimiento-imitación se seguirá la misión de los niños. 
Desde aquí hago invitación (...) para seguir apostando juntos por ese “poner la Palabra de Dios en el centro” porque hacerlo no es otra cosa sino poner en el centro a Aquel que da sentido a todo lo que hacemos: Jesús, Palabra Encarnada y Liberadora. La alegría del encuentro con Él nos lleve a todos, niños y adultos, a esa otra alegría misionera de darlo a todos. 


Juan Camilo Valbuena Gómez
Delegado de Misiones de Cuenca y miembro del Secretariado de Infancia Misionera de Obras Misionales Pontificias de España.


viernes, 10 de enero de 2020

Paraules del Papa Francesc en motiu de la propera campanya Pontifícia d'Infància Missionera

“VAIG SER FORASTER…”

Papa Francesc

Papa Francisco, Infancia Misionera, obras misionales pontificias, emigrantes, Sagrada Familia, refugiados,

Tres textos del papa Francesc ens ajuden a aprofundir en les claus que ens proposa enguany Infància Missionera. A Egipte, amb Maria i Josep, també Jesús va ser foraster, com tants emigrants i refugiats del nostre món. L’allotgem?En aquell temps… i en els nostres dies

“L'Evangeli ens presenta a la Sagrada Família pel camí dolorós del desterrament, a la recerca de refugi a Egipte. Josep, Maria i Jesús experimenten la condició dramàtica dels refugiats, marcada per por, incertesa, incomoditats (cf. Mt 2,13-15.19-23). Lamentablement, en els nostres dies, milions de famílies poden reconèixer-se en aquesta trista realitat. Gairebé cada dia la televisió i els diaris donen notícies de refugiats que fugen de la fam, de la guerra, d'altres perills greus, a la recerca de seguretat i d'una vida digna per a si mateixos i per a les seves famílies.

Papa Francisco, Infancia Misionera, obras misionales pontificias, emigrantes, Sagrada Familia, refugiados,
En terres llunyanes, fins i tot quan troben treball, no sempre els refugiats i els immigrants troben autèntic acolliment, respecte, estima pels valors que porten amb si. Les seves legítimes expectatives xoquen amb situacions complexes i dificultats que a vegades semblen insuperables. Per això, mentre fixem la mirada en la Sagrada Família de Natzaret en el moment en què es veu obligada a fugir, pensem en el drama dels immigrants i refugiats que són víctimes del rebuig i de l'explotació, que són víctimes del tràfic de persones i del treball esclau. Però pensem també en els altres «exiliats»: jo els diria «exiliats ocults», aquests exiliats que poden trobar-se en el si de les famílies mateixes: els ancians, per exemple, que a vegades són tractats com a presències que destorben. Moltes vegades penso que un signe per a saber com va una família és veure com es tracta en ella als nens i als ancians.
Jesús va voler pertànyer a una família que va experimentar aquestes dificultats, perquè ningú se senti exclòs de la proximitat amorosa de Déu. La fugida a Egipte causada per les amenaces d'Herodes ens mostra que Déu és allí on l'home està en perill, allí on l'home sofreix, allí on fuig, on experimenta el rebuig i l'abandó; però Déu està també allí on l'home somia, espera tornar a la seva pàtria en llibertat, projecta i tria en favor de la vida i la dignitat seva i dels seus familiars” (Àngelus, 29-12-2013).

“El que acull a un nen com aquest…”

Papa Francisco, Infancia Misionera, obras misionales pontificias, emigrantes, Sagrada Familia, refugiados,
“Desitjo cridar l'atenció sobre la realitat dels emigrants menors d'edat, especialment els que estan sols, encoratjo a tots a fer-se càrrec dels nens, que es troben desprotegits per tres motius: perquè són menors, estrangers i indefensos; per diverses raons, són forçats a viure lluny de la seva terra natal i separats de l'afecte de la seva família. […]

Són principalment els nens els qui més sofreixen les greus conseqüències de l'emigració, gairebé sempre causada per la violència, la misèria i les condicions ambientals, factors als quals cal afegir la globalització en els seus aspectes negatius. La carrera desenfrenada cap a un enriquiment ràpid i fàcil porta amb si també l'augment de plagues monstruoses com el trànsit de nens, l'explotació i l'abús de menors i, en general, la privació dels drets propis de la infantesa […].

Papa Francisco, Infancia Misionera, obras misionales pontificias, emigrantes, Sagrada Familia, refugiados,
El fenomen de l'emigració no està separat de la història de la salvació, és més, forma part d'ella. Està connectat a un manament de Déu: «No oprimiràs ni vexaràs al foraster, perquè forasters vau ser vosaltres a Egipte» (Éx 22,20); «Estimareu al foraster, perquè forasters vau ser a Egipte» (Dt 10,19). […] Ningú és estranger en la comunitat cristiana, que abraça «totes les nacions, races, pobles i llengües» (Ap 7,9). Cadascun és valuós, les persones són més importants que les coses, i el valor de cada institució es mesura per la manera en què tracta la vida i la dignitat de l'ésser humà, especialment en situacions de vulnerabilitat, com és el cas dels nens emigrants” (Missatge per a la Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat 2017).

Estimats emigrants

Papa Francisco, Infancia Misionera, obras misionales pontificias, emigrantes, Sagrada Familia, refugiados,
“Benvolguts emigrants i refugiats, ocupeu un lloc especial en el cor de l'Església, i l'ajudeu a tenir un cor més gran per a manifestar la seva maternitat amb la sencera família humana.
No perdeu la confiança ni l'esperança.
Mirem a la Sagrada Família exiliada a Egipte: així com en el cor matern de la Mare de Déu i en el cor sol·lícit de sant Josep es va mantenir la confiança en Déu que mai ens abandona, que no us falti aquesta mateixa confiança en el Senyor” (Missatge per a la Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat 2015).
 (Text original a www.omp.es