viernes, 22 de febrero de 2013

Testimoni missioner a escoles i instituts


Des de la Delegació diocesana de Missions volem apropar a escoles i instituts la vida generosa dels missioners P. Antoni Calvera i Gna. Pilar Gilaberte Fortea

AGENDA: Els dies 15 al 19 d’abril serà una bona ocasió de poder rebre’ls als vostres centres.

Gràcies a tots per la tasca que porteu a terme i ens oferim, en les dates que cregueu oportunes, visitar-vos i donar a conèixer la vida missionera a tots els alumnes de la vostra comunitat educativa.