lunes, 10 de noviembre de 2014

BASES CONCURS LITERARI JORNADA INFÀNCIA MISSIONERA: JO SÓC UN D'ELLS

Des de la Delegació de Missions voldríem fomentar l’esperit missioner dels nostres infants. Com valorem molt positivament la creativitat de tots els nens i nenes, aquest cop ho volem veure reflectit en la literatura, i és per això que convoquem un concurs literari, amb el títol “Jo sóc un d’ells”.

Podran presentar-se nens d'edats entre 6 i 12 anys.
Els nens de 6 a 8 anys poden presentar el seu comte amb un dibuix (escrit+dibuix en un foli)
El tema dels contes serà "Jo sóc un d'ells", en referència a com viu el nen l'esperit d'Infància Missionera. 
Materials didàctics:(*)
-         PowerPoint del Decàleg del nen missioner.
-         PowerPoint “Jo sóc un d’ells”.
Cada participant podrà presentar un sol conte, original i inèdit, amb una extensió màxima d'un foli.
El conte, presentat de forma ben llegible, podrà estar escrit en qualsevol de les nostres llengües.
En els contes es faran constar les següents dades: nom del participant, edat i centre escolar, parròquia o associació en què participa.
El termini de lliurament dels contes originals a la Delegació és el 30 de novembre.Tots els contes rebuts s’exposaran del 1 de desembre fins al 16 de gener a la Biblioteca
del Seminari (Sant Pau, 2) de Tarragona.

Un jurat designat des de l’Escola de Lletres de Tarragona triarà dos finalistes, que
rebran un diploma de la Secretaria General d'Infància Missionera i passaran a
participar automàticament en la fase nacional.
Dijous 15 de gener a les 19 h a la Biblioteca del Seminari us conviden a la gran festa


de l’exposició de contes, on el jurat entregarà els premis als finalistes de Concurs. 

(*)Per disposar del material envieu correu a missions@arquebisbattarragona.cat demanant-los.