martes, 14 de abril de 2015

Tota ajuda a les vocacions natives és necessària

Vocacions natives: 1,30 euros al dia per cada seminarista de Nairobi, Kenya

La millor manera de mostrar com arriben les ajudes i que tot el que arriba s’aprofita és compartint amb vosaltres la notícia que des de OMPESS-Kenya ens envien. Aquesta és una petita mostra de com els diners que mitjançant les donacions econòmiques a la campanya de Vocacions Natives, son repartits i aprofitats.
També us facilitem un vídeo on es tracta d’una manera visual també aquesta necessitat d’invertir en Vocacions Natives.

"Alegres, entusiastes, amb ganes de treballar, així es descriuen ells mateixos. Són els seminaristes del Seminari Major Sant Tomás d'Aquino de Nairobi, Kenya. I també tenen clar quin serà el seu futur: fer present a Crist. Alguna cosa que ja fan avui com a part de la seva formació. Per això, visiten hospitals i resen amb els malalts i moribunds. També acompanyen a molts orfes de la sida, que han perdut, per la malaltia, als seus pares, i els recorden que no estan sols. El seminari està a Langata, una ciutat barri del gran Nairobi, on no falten les oportunitats d'ajudar a aquests petits. S'involucren, a més, en les parròquies properes al seminari. Com explica Joshua, un dels seminaristes, la seva labor l'hauran de desenvolupar “en cada instant de cada dia”, per “omplir aquests instants amb l'amor de Déu”.
L'Obra Pontifícia de Sant Pere Apòstol, amb la seva campanya de Vocacions Natives, ajuda al fet que aquests 112 seminaristes de Nairobi arribin a ser sacerdots. Amb els 56.100 euros enviats aquest any, cadascun dels seminaristes ha rebut uns 500 euros per a la seva formació i sosteniment. Això equival més o menys a 1,30 euros diaris, 40 euros al mes. És el que la generositat dels fidels amb la campanya de Vocacions Natives ha fet possible. I és que són molts els seminaris i seminaristes a ajudar per tota Àfrica, que, després de les seves portes, acullen al futur de l'Església en aquest continent.
A més cal reparar les instal•lacions. Aquest Seminari de Sant Tomás d'Aquino va obrir les seves portes en 1963. Cinquanta anys després, no es podien retardar més les obres que s'han anat afrontant de manera progressiva des del 2011. Aquest any, per exemple, tocaven una part dels sostres i, per a això, s'han enviat 15.000 euros.
Aquests cinquanta anys del seminari, fins i tot sobre el paper, han donat molt fruit: més d'1.000 sacerdots que actualment exerceixen el seu ministeri a Kenya i en altres països, entre ells tres arquebisbes i divuit bisbes. Tant, per només per 1,30 euros al dia."
OMPRESS-KENYA (14-04-15)