viernes, 8 de mayo de 2015

"El testimoni és un que ha canviat de vida"

Perquè la intercessió de Maria ajudi els cristians que viuen en contextos secularitzats a fer-se disponibles per anunciar Jesús, és la intenció missionera o per l'evangelització que proposa el Papa Francesc per al mes de maig.

Diumenge passat, en el rés del Regina coeli, el Papa Francesc, basant-se en l'Evangeli dominical recordava com els apòstols, que van veure amb els propis ulls al Crist ressuscitat, no podien callar la seva extraordinària experiència. I com "cada batejat està cridat a donar testimoni, amb les paraules i amb la vida, que Jesús ha ressuscitat, que Jesús és viu i present enmig de nosaltres".
I es preguntava què és ser testimoni. "El testimoni és un que ha vist, que recorda i compte. Veure, recordar i explicar són els tres verbs que descriuen la identitat i la missió. 
El testimoni és un que ha vist, amb ull objectiu, ha vist una realitat, però no amb ull indiferent; ha vist i s'ha deixat involucrar per l'esdeveniment. Per això recorda, no només perquè sap reconstruir de manera precisa els fets succeïts, sinó també perquè aquests fets li han parlat i ell ha captat el sentit profund. Llavors el testimoni compte, no de manera freda i distant sinó com un que s'ha deixat qüestionar i des d'aquell dia ha canviat de vida. El testimoni és un que ha canviat de vida".
"El contingut del testimoni cristià", aclaria el Papa, "no és una teoria, no és una ideologia o un complex sistema de preceptes i prohibicions o un moralisme, sinó que és un missatge de salvació, un esdeveniment concret, és més, una Persona: és Crist ressuscitat, vivent i únic Salvador de tots. Ell pot ser testimoniat pels que han tingut una experiència personal d'Ell, en la pregària i en l'Església, a través d'un camí que té el seu fonament en el Baptisme, el seu aliment en l'Eucaristia, el seu segell en la Confirmació, la seva contínua conversió en la Penitència.
Gràcies a aquest camí, sempre guiat per la Paraula de Déu, cada cristià pot transformar-se en testimoni de Jesús ressuscitat. I el seu testimoni és molt més creïble quan més transparenta una manera de viure evangèlic, joiós, valent, humil, pacífic, misericordiós. En canvi, si el cristià es deixa portar per les comoditats, les vanitats, l'egoisme, si es converteix en sord i cec davant la petició de «resurrecció» de tants germans, ¿com podrà comunicar a Jesús viu, com podrà comunicar la potència alliberadora de Jesús viu i la seva tendresa infinita? ".
Concloïa demanant "que Maria, la nostra Mare, ens sostingui amb la seva intercessió perquè puguem convertir-nos, amb els nostres límits, però amb la gràcia de la fe, en testimonis del Senyor ressuscitat, portant a les persones que ens trobem els dons pasquals de l'alegria i de la pau ".