domingo, 24 de enero de 2016

La Infància Missionera és una iniciativa pionera per als drets de l'infant

Carta Sr. Arquebisbe de Tarragona en motiu de la Jornada pontifícia de Infància Missionera 

"Gràcies!
El quart diumenge de gener l’Església celebra el Dia de la Infància Missionera. És una crida a la solidaritat entre els nens, entre aquells als quals ha somrigut la vida i la fe i els qui pateixen, entre els qui poden viure sense preocupacions materials i els qui no tenen ni l’indispensable.
El lema d’aquest any –“Gràcies”- és molt significatiu: convida els nostres nens a ser agraïts.
La Infància Missionera és una iniciativa pionera per als drets de l’infant, nascuda cent anys abans que la UNICEF. Va sorgir el 1843 gràcies a la inquietud d’un bisbe francès per la situació dels nens de la Xina.
A monsenyor Forbin-Janson li van impactar les notícies que arribaven del país asiàtic de nens morts poc després de néixer, a vegades per causes naturals i altres per ser llançats al foc en rituals horrorosos. Des de llavors va voler viatjar a la Xina, però li va ocórrer com a Sant Francesc Xavier, que va morir quan ja estava preparat per al viatge, en el seu cas quan ja havia concertat embarcar des de Marsella. El que no va morir, però, va ser la seva Obra, elevada per Pius XI l’any 1922 a obra pontifícia i estesa a tot el món.
Ara, per la seva adequació als interessos infantils, s’ha convocat un concurs en què es demana als nens que facin fotografies digitals al voltant de la idea “Digues gràcies”.
- (Aquí podeu veure les fotografies guanyadores) -
Poden fotografiar qualsevol tema que els causi una emoció d’agraïment, des d’una posta de sol fins a una persona que estimen, passant per objectes, animals o aspectes del món creat.
Es tracta que apreciïn el que tenen, el que envolta les seves vides, i que pensin en els qui no tenen aquestes alegries. 

Aquest any seran molts els qui recordin un nen, no xinès sinó sirià, que va morir ofegat en una platja turca quan la seva família intentava arribar a una illa grega, en el marc de la fugida de centenars de milers de persones d’una país en guerra. Aylan, de tres anys, i el seu germà Galip, de cinc, eren de Kobani, la ciutat màrtir del nord de Síria. Des que van néixer no van ser bressolats per cançons, sinó pel ressò de bombardejos propers.
L’Església prega pels nens del món, i amb la festa d’aquest diumenge vol despertar la major solidaritat entre els qui decidiran el futur de les noves generacions."
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


---------
¡Gracias!
El cuarto domingo de enero se celebra en la Iglesia el Día de la Infancia Misionera. Es una llamada a la solidaridad entre los niños, entre los que han sido sonreídos por la vida y por la fe y los que padecen, entre los que pueden vivir sin preocupaciones materiales y los que no tienen ni lo indispensable. 
El lema de este año —«Gracias»— es muy significativo: invita a nuestros niños a ser agradecidos. 
La Infancia Misionera es una iniciativa pionera para los derechos del niño, nacida cien años antes que UNICEF. Surgió en 1843 gracias a la inquietud de un obispo francés con respecto a la situación de los niños de China.
A monseñor Forbin-Janson le impactaron las noticias que llegaban del país asiático de niños muertos poco después de nacer, a veces por causas naturales y otras por ser arrojados al fuego en rituales horrorosos. Desde entonces quiso viajar a China, pero le ocurrió como a San Francisco Javier, murió cuando ya estaba preparado para el viaje, en su caso cuando ya había concertado embarcarse desde Marsella. Lo que no murió fue su Obra, elevada por Pío XI en 1922 a Obra Pontificia y extendida en todo el mundo.
Ahora, para su adecuación a los intereses infantiles, se ha convocado un concurso en el que se pide a los niños que hagan fotografías digitales en torno a la idea «Di gracias.» 
- (Aquí podéis ver les fotografias galardonadas) -
Pueden fotografiar cualquier tema que les cause una emoción de agradecimiento, desde una puesta de sol hasta una persona que aman, pasando por objetos, animales o aspectos del mundo creado. 
Se trata de que aprecien lo que tienen, lo que rodea sus vidas, y que piensen en quienes carecen de estas alegrías. Este año serán muchos los que recuerden a un niño, no chino sino sirio, que falleció ahogado en una playa turca cuando su familia trataba de alcanzar una isla griega, en el marco de la huida de cientos de miles de personas de un país en guerra. Aylan, de tres años, y su hermano Galip, de cinco, eran de Kobane la ciudad mártir del norte de Siria. Desde que nacieron no fueron acunados por canciones, sino por el eco de bombardeos próximos.
La Iglesia reza por los niños del mundo. Con la fiesta de este domingo desea despertar la mayor solidaridad entre los que decidirán el futuro de las nuevas generaciones.

† Jaume Pujol Balcells
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado