jueves, 30 de junio de 2016

Noves propostes de formació missionera

Curs d'Evangelització Missionera 2016/2017

La formació és necessària per poder ser missioner o tenir experiències missioneres. Saber més sobre on anem i quin és el sentit de la vocació missionera és primordial per no equivocar-se. 
Aquí us presentem pel proper curs, dues oportunitats de fer-ho. 

El Curs d'Evangelització Missionera, de la Càtedra de Missionologia de la Universitat Sant Dámaso, serveix promoure la formació d'aquells agents de pastoral que estan interessats en l'acció evangelitzadora de l'Església, participen de grups d'animació missionera o tenen intenció de realitzar alguna experiència de missió.
El Curs d'evangelització Missionera permet l'obtenció de crèdits de Llicenciatura o cursos de Doctorat en la Facultat de Teologia de Sant Dámaso. Així mateix, la Facultat expedirà un Diploma en Missionologia als qui realitzin el curs i compleixin els altres requisits establerts a aquest efecte, alhora que certifica el valor acadèmic d'aquest curs de 140 hores lectives.
Els objectius d'aquest curs són: Promoure la formació d'aquells agents de pastoral que, d'una manera o un altra, estan interessats en l'acció evangelitzadora de l'Església, participen en grups d'animació missionera o tenen intenció de realitzar alguna experiència de missió; estudiar les diverses qüestions que afecten a l'activitat missionera de l'Església; Així contribueix a la sensibilització missionera de la comunitat eclesial des de la missió pròpia d'una Facultat de Teologia. 
Els destinataris d'aquests curs són les persones integrades en la pastoral missionera de parròquies associacions o grups, persones amb inquietuds missioneres, així com joves i adults amb desitjos de participar en una experiència de missió.
El termini de preinscripció per a nous alumnes és del 15 de juny al 17 de juliol. La matrícula haurà de formalitzar-se en la Secretària d'alumnes de la Facultat de Teologia de Sant Dámaso del 18 al 31 de juliol i de l'1 al 25 de setembre.


Tota la informació sobre aquest curs a:
lhttp://www.obrasmisionalespontificias.es/p/curso-de-evangelizacion-misionera.html
Programa del curs a:
http://www.omp.es/omp/formacion/cursos/catedramisionologia/cursoevangelizacionmisionera2016-17.pdf