jueves, 23 de junio de 2016

El secret de la missió és l’amor que no creu en les fronteres, ni en les llengües, ni en les cultures.

Perquè sóc missionera? Què em demana Déu?

La Noèlia Pulido, torna a marxar aquest 24 de juny a viure de nou una experiència missionera #VeranoMisión a Hondures. Per aquest motiu la revista Església de Tarragona, publica un article signat per ella en el qual fa un reflexió després de la Trobada de joves missioners que va es va celebrar a Madrid al mes d'Abril.

"Un cap de setmana especial, intens, com una màquina del temps que mitjançant els records pots tornar en la missió. Recordant a la gent, els moments de reflexió i l’aprenentatge que Déu et fa per seguir el curs de la teva vida pel camí correcte. Aquest any la trobada de Madrid girava entorn a la revolució de la tendresa. Com bé va dir el Papa Francesc, la misericòrdia de Déu és una gran llum d’amor i de tendresa. 
Aquestes paraules em van ajudar a entendre un sentiment que duia dins el pit després de la missió i no sabia posar-li nom, llum, amor, tendresa i passió.
És una crida per a la implicació, per sortir a la intempèrie, donar la cara, la força i l’esperit, no des de la comoditat si no del servei. Els missioners aboquen aquesta implicació, passió pels més pobres, la lluita per les injustícies, el vessament d’amor efectiu i afectiu, ells són els veritables testimonis de misericòrdia, de fe i d’amor, ells són les penjades que hem de seguir.
En cada un dels testimonis podies veure en els seus ulls el significat de la missió, de les paraules de Jesús posades en exemples, des de la tendresa que evoca el seu record. En les situacions difícils és on veus Déu, ja que està amb els humans i en els seus sofriments. La missió és el major espai de tendresa que et pot donar, trenca la cuirassa que a vegades portem en el nostre cor, ens ensenya que en cada una de les realitats ell hi es present. Aquests són els majors espais de tendresa divina que ens fan remoure les entranyes.
És llavors quan te’n adones que el contacte amb els altres humans encara et fa més humà, més proper a tots ells, a tots els germans, ens fa més feliços. El secret de la missió és l’amor que no creu en les fronteres, ni en les llengües, ni en les cultures.
Madrid va ser per mi el record de totes les històries viscudes, explicades, totes aquelles persones que vaig conèixer, que em van fer feliç, que vaig compartir una fe, un minut de vida, una paraula, un somriure...El poder estar envoltada de tanta gent amb aquest esperit fa que la gran església en que vivim sigui cada dia més propera, i que val la pena defensar i pregar per tots aquells que han donat la vida per ella.
També m’ha servit per fer-me preguntes a mi mateixa: perquè sóc missionera? Què em demana Déu? Qui va ser la persona que em va llençar el llaç per conèixer la missió? Cadascun de nosaltres tenim la resposta, tot i que a vegades sembla que les oblidem. És important parar-se a pensar i respondre’s un mateix a les preguntes, i ja no només aplicades en la missió, sinó també en el nostre dia a dia, en la nostra societat. 
Us explicaré el secret que vaig descobrir, Déu posa en el nostre cor els desitjos que ell ens vol donar, però a vegades estem cecs i no els veiem, hem d’aprendre a mirar amb els ulls de l’ànima i no només en la vista. Aquest any podré tornar a anar a la missió i aquesta trobada m’ha servir per recordar que he d’anar amb un foc ben viu per saber transmetre als altres, una maleta ben buida per posar cada persona que trobi en el camí i unes mans ben obertes per tocar sense por tot allò que a vegades podem sentir llunyà o estrany."
Artícle REVISTA ESGLÉSIA TARRAGONA, num. 292, maig- juny
------------
(Versión castellano)
El secreto de la misión es el amor que no cree en las fronteras, en las lenguas, ni en las culturas.
¿Por qué soy misionera? ¿qué me pide Dios?

La Noèlia Pulido, vuelve a irse este 24 de junio a vivir de nuevo una experiencia misionera #VeranoMisión en Honduras. Por este motivo la revista Església de Tarragona, publica un artículo firmado por ella en el cual hace un reflexión después del Encuentro de jóvenes misioneros que se celebró en Madrid en el mes de abril.

"Un fin de semana especial, intenso, como una máquina del tiempo que mediante los recuerdos te hace volver a la misión. Recordando a la gente, los momentos de reflexión y aprendizaje que Dios te hace seguir el curso de la tu vida por el camino correcto. Este año el encuentro de Madrid giraba entorno a la revolución de la ternura. Como dijo el Papa Francisco, la misericordia de Dios es una gran luz de amor y de ternura.
Estas palabras me ayudaron a entender un sentimiento que llevaba dentro de mi corazón después de la misión y no sabía como ponerle nombre, luz, amor, ternura y pasión.
Es una llamada a la implicación, para salir a la intemperie, dar la cara, la fuerza y el espíritu, no desde la comodidad sino desde el servicio. Los misioneros reflejan esta implicación, pasión por los pobres, la lucha por las injusticias, derramar amor efectivo y afectivo, ellos son los verdaderos testimonios de la misericordia, de fe y de amor, ellos son las huellas que tenemos que seguir.
En cada uno de los testimonios podías ver en sus ojos el significado de la misión, de las palabras de Jesús puestas en ejemplos, desde la ternura que evoca su recuerdo. En las situaciones difíciles es donde puedes ver a Dios, ya que está con los hombres y en sus sufrimientos. La misión es el mayor espacio de ternura que te puede dar, rompe la armadura que en ocasiones llevamos en nuestro corazón, nos enseña que en cada una de las realidades, Él está presente. Estos son los mayores espacios de ternura divina que nos tienen que remover las entrañas.
Es cuando te das cuenta que el contacto con los otros hombres te hace aun más humano, más cercano a todos ellos, a todos los hermanos, nos hace más felices. El secreto de la misión es el amor que no cree en las fronteras, ni en las lenguas, ni en las culturas.
Madrid fue para mí el recuerdo de todas las historias vividas, explicadas, todas aquellas personas que conocí, que me hicieron feliz, que compartí una fe, un minuto de vida, una palabra, una sonrisa... El poder estar rodeada de tanta gente que con este espíritu hace que la gran iglesia en la que vivimos sea cada día más cercana, y que vale la pena defender y rezar por todos aquellos que han dado su vida por ella.
También me ha servido para hacerme preguntas a mi misma: ¿por qué soy misionera? ¿qué me pide Dios? ¿Quién fue la persona que me lanzó el lazo para conocer la misión? Cada uno de nosotros tiene la respuesta, aunque en ocasiones parece que la olvidamos. Es importante pararse a pensar y responder a uno mismo las preguntas, y ya no solo aplicadas a la misión, sino también en nuestro día a día, en nuestra sociedad.
Os explicaré el secreto que descubrí, Dios pone en nuestro corazón los deseos que Él quiere darnos, pero en ocasiones estamos ciegos y no los vemos, tenemos que aprender a mirar con los ojos del alma y no tan sólo con los que nos dan la vista. Este año podré volver a ir a la misión y este encuentro me ha de servir para recordar que tengo que ir con un fuego bien vivo para saber transmitir a los demás, una maleta bien vacía para poder a cada persona que me encuentre en el camino y unas manos bien abiertas para tocar sin miedo todo aquello que en ocasiones pueda hacerme sentir lejos o extraña"