viernes, 15 de julio de 2016

"Una Església pobra per als pobres"

Laics missioners, quan el cor vibra per la missió
Al mes de juny, la CALM, Coordinadora d'Associacions de Laics Missioners, va celebrar la seva assemblea anual. En aquesta ocasió es van ajuntar a Madrid, a la seu de la CALM, laics missioners de Madrid, València, Saragossa, Zamora, Alacant, Màlaga, Huelva ... Segons informa Isabel Herrero, laica missionera comboniana, i Secretària de la CALM, va ser una oportunitat per celebrar el laïcat missioner ad gentes.
Les entitats que formen la CALM són diverses, i el colorit que aporten a la missió ad gentes porta com noms Missioners de l'Esperança (MIES), Laics Missioners de Crist Jesús, Laics del Verb Diví, Ekumene, OCASHA-ccs, Seglars de la família de la Societat de Missions Africana, Laics Missioners Combonians, Laics Missioners de la Consolata, MISEVI. En aquesta ocasió els van acompanyar també, encara que no formen part encara de la CALM, dues laiques javerianas i una laica de la diòcesi de Madrid. "Som homes, dones, casats, solters ... i com famílies que som també nomenem als nostres fills, d'edats diverses, des de nadons a adults passant per adolescents. A aquesta Assemblea vam acudir una petita part, encara que representativa, dels qui formem l'CALM perquè els desplaçaments i les responsabilitats familiars o laborals ho fan difícil ", explica Isabel.
En aquesta trobada anual de la CALM, els va acompanyar el missioner de l'IEME, l'Institut Espanyol de Missions Estrangeres, José María Rojo, que va exposar el tema "Una Església pobra per als pobres". Va recordar aquest missioner la reacció que hem de tenir en relació amb els pobres: "córrer la seva sort, assumir-ne les causes i, tot això amb alegria, no com si fos una creu morta". Una Eucaristia va tancar aquesta assemblea.
La CALM participa a la Conferència Episcopal de Missions a través del Consell Nacional de Missions, a la Pontifícia Unió Missional, al Consell Missioner Diocesà de Madrid i a l'Escola de Formació Missionera, i, són presents també a les delegacions de missions.
Informen també des d'aquesta coordinadora que, el proper 8 d'octubre, se sumaran a la iniciativa d'exposició del DOMUND, de les Obres Missionals Pontifícies, a Tarragona. Tindran a més una trobada nacional de laics missioners. "Volem compartir la nostra experiència de missió ad gentes i que ens vibri el cor i la vida amb aquest regal immens que tenim i que ens provoca a seguir volent 'sortir de la nostra terra'".
------------------

(Versión castellano)
Laicos misioneros, cuando el corazón vibra por la misión
A principios de este mes de junio, la CALM, Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros, celebró su asamblea anual. En esta ocasión se juntaron en Madrid, en la sede de la CALM, laicos misioneros de Madrid, Valencia, Zaragoza, Zamora, Alicante, Málaga, Huelva… Según informa Isabel Herrero, laica misionera comboniana, y Secretaria de la CALM, fue una oportunidad para celebrar el laicado misionero ad gentes.
Las entidades que forman la CALM son diversas, y el colorido que aportan a la Misión Ad Gentes lleva como nombres Misioneros de la Esperanza (MIES), Laicos Misioneros de Cristo Jesús, Laicos del Verbo Divino, Ekumene, Ocasha-ccs, Seglares de la Familia de la Sociedad de Misiones Africana, Laicos Misioneros Combonianos, Laicos Misioneros de la Consolata, MISEVI. En esta ocasión les acompañaron también, aunque no forman parte aún de la CALM, dos laicas javerianas y una laica de la diócesis de Madrid. “Somos hombres, mujeres, casados, solteros… y como familias que somos también nombramos a nuestros hijos, de edades diversas, desde bebés a adultos pasando por adolescentes. A esta Asamblea acudimos una pequeña parte, aunque representativa, de quienes formamos la CALM porque los desplazamientos y las responsabilidades familiares o laborales lo hacen difícil”, explica Isabel.
En este encuentro anual de la CALM, les acompañó el misionero del IEME, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, José María Rojo, que expuso el tema “Una Iglesia pobre para los pobres”. Recordó este misionero la reacción que debemos tener en relación con los pobres: “correr su suerte, asumir sus causas y, todo ello con alegría, no como si fuera una cruz muerta”. Una Eucaristía cerró esta asamblea.
La CALM participa en la Conferencia Episcopal de Misiones a través del Consejo Nacional de Misiones, en la Pontificia Unión Misional, en el Consejo Misionero Diocesano de Madrid y en la Escuela de Formación Misionera, y, están presentes también en las delegaciones de misiones.
Informan también desde esta coordinadora que, el próximo 8 de octubre, se sumarán a la iniciativa de exposición del DOMUND, de las Obras Misionales Pontificias, en Tarragona. Tendrán además un encuentro nacional de laicos misioneros. “Queremos compartir nuestra experiencia de misión ad gentes y vernos y que nos vibre el corazón y la vida con este regalo inmenso que tenemos y que nos provoca a seguir queriendo ‘salir de nuestra tierra’”.