miércoles, 22 de febrero de 2017

Dia d'Hispanoamèrica 2017

"ANEU, SENSE POR, PER SERVIR”
(Francesc, JMJ, Brasil 28 juliol 2013)

Dues imatges atrauen la nostra mirada: Francesc amb la mà estesa i amb la mirada que penetra el cor, i cinc rostres amb els colors de la bandera dels seus respectius països americans. La mirada del Papa i el somriure dels joves ens situen en la LXVIII celebració del Dia d'Hispanoamèrica (5 de març de 2017)
El 28 de juliol de 2013 el Papa Francisco en la clausura de la Jornada Mundial de la Joventut va exhortar als joves al compromís missioner, amb aquestes paraules:
Aneu: És el mandat missioner de Jesús que neix de la força de l'amor i es dirigeix a tots. Mandat que ha ressonat en el cor de punts missioners espanyols que van partir a Amèrica per anunciar l'Evangeli.
Sense por: L'evocació de les limitacions personals pot ser una coartada per emmascarar un egoisme paralitzant. “Jo estic amb tu”, assegura Déu als qui envia a la missió. Jesús es fa present en els missioners que parteixen per a la missió en companyia de tota l'Església. Acompanyament que l'Església ofereix als sacerdots missioners diocesans a través de la OCSHA.
Per servir: La vida del missioner és una vida lliurada pels altres. Una vida de servei. En aquest servei evangelitzador han lliurat la seva vida els més de 2.300 sacerdots diocesans que, acollits al servei de la OCSHA, cooperen amb la evangelització a Amèrica. 

La porta de sortida segueix oberta per anar a les perifèries existencials d'aquest continent. 
1. Donar gràcies a Déu per l'enviament de missioners espanyols que estan donant la seva vida a Amèrica Llatina on ja viuen el 50% dels catòlics del món.
2. Prendre consciència que el mandat missioner és per a tots sense excepció i que el do de la fe només s'enforteix quan es transmet als qui encara no coneixen l'Evangeli.
3. Recordar als missioners espanyols que romanen en la missió en el continent americà, i col·laborar amb ells a través de l'oració i de l'ajuda econòmica.
4. Acollir amb gratitud, en les nostres comunitats eclesials, als qui arriben procedents d'altres països, ja siguin laics, famílies, religiosos i religioses, o sacerdots.