miércoles, 1 de febrero de 2017

Vides amb sentit

Testimonis d'evangelització des de la malaltia

Reproduïm article de Radio Estel - Catalunya Cristiana on narra el testimoniatge de la Carol, missionera de Lleida retirada per motius de salut. Tots la recordeu per les publicacions en aquest blog sota el títol algun cop com:"El correo de los martes" on explica les seves vivències o comparteix amb tots les seves reflexions sobre l'actualitat.


"El diumenge 29 de gener la Delegació de Joventut de l'arquebisbat de Barcelona va organitzar una xerrada-testimoni per respondre la pregunta: Es pot evangelitzar des del sofriment?

La resposta és que sí, i que a més es pot fer amb alegria. Així ho van testimoniar Carol García i Memé Alsina, dues dones joves que viuen, des de la seva malaltia, la vida el més plenament possible.

El primer que cridava l'atenció d'aquestes dues joves era el seu somriure. La Memé va ser la primera a intervenir i ho va fer donant gràcies a Déu perquè li havia regalat una gran família "que mai no m'ha deixat sola i que sempre m'ha animat" i li havia fet el gran don de la fe, "que dóna sentit a tot i posa alegria en la tristesa". Fins als dos anys i mig la Memé era una nena normal, però un virus li va afectar la medul·la i va quedar tetraplègica.

Quan es va preguntar "per què a mi", va sentir que Jesús li deia: "T'he escollit perquè m'ajudis a portar la meva creu i a donar testimoni." I així ho fa aquesta jove, que assegura que "Jesús ha recorregut al meu costat el camí de la vida i m'ha ensenyat a abraçar la creu amb alegria". Aquesta és la seva missió en la nostra societat: ser testimoni de l'amor de Déu i abandonar-se a les seves mans.

Carol Garcia va començar el seu testimoni amb una expressió en suahili Hakuna matata, "No tinguis por". Aquesta jove era missionera a l'Àfrica i estava a punt de fer els seus primers vots quan una malaltia va ensorrar tots els seus somnis: va canviar les terres africanes per una cadira de rodes, la seva activitat en el camp sanitari pel fet de no poder fer cap feina física... reconeix que li va costar molt d'acceptar la nova situació. "Estava frustrada, abatuda, perduda... va ser molt dur. Tenia molta fe, però em sentia molt sola. Com Déu permetia que tot canviés tan ràpidament?"

Quan la Carol va deixar de culpar Déu, fins que no va experimentar la pobresa i la humilitat no va acceptar la seva malaltia i va descobrir "una vida desconeguda que no havia triat però que tenia molt de sentit. He après a caminar de la mà de Jesús, que pateix amb mi. Lliurar-se a Déu amb totes les conseqüències significa deixar-ho tot en les seves mans". Ara, la Carol continua sent missionera, però d'una altra manera: "No puc fer res físic, passo molt de temps en el llit d'un hospital, però no sento que tingui una missió menys petita de la que tenia."

Davant d'un públic nombrós, amb força joves, la Memé i la Carol van deixar un missatge molt clar: "No tingueu por perquè Déu us donarà força per superar-ho tot i amb alegria. No deixeu mai de confiar en el bon Déu."

L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, coneix personalment les dues joves i no va voler perdre's el seu testimoni. Per això, va cloure l'acte dient: "Es pot ser feliç des de la cadira de rodes, des del llit, és una gran missió. És feliç qui té la pau en el cor, qui la dona, i qui es deixa conduir i guiar. La vida és útil si donem esperança i vivim la fraternitat i la solidaritat. Déu no treu el patiment però és present en el patiment."
Article de Rosa María Jané Chueca, Radio Estel-Catalunya Cristiana, 30 de Gener 2017
Fotografia de la Càrol i de la Memé: Agustí Codinach

-----------------------------------------------------------------------------------------
VIDAS CON SENTIDO
Testimonios de evangelización desde la enfermedad

Reproducimos artículo de Radio Estrella - Cataluña Cristiana donde narra el testimonio de la Carol, misionera de Lérida retirada por motivos de salud. Todos la recordáis por las publicaciones en este blog bajo el título algún golpe cómo:"El correo de los martes" donde explica sus vivencias o comparte con todos sus reflexiones sobre la actualidad.

"El domingo 29 de enero la Delegación de Juventud de la arzobispado de Barcelona organizó una charlada-testimonio para responder la pregunta: ¿Se puede evangelizar desde el sufrimiento?

La respuesta es que sí, y que además se puede hacer con alegría. Así lo testimoniaron Carol García y Memé Alsina, dos mujeres jóvenes que viven, desde su enfermedad, la vida lo más plenamente posible.

El primero que llamaba la atención de estas dos jóvenes era su sonrisa. La Memé fue la primera a intervenir y lo hizo dando gracias a Dios porque le había regalado una gran familia "que nunca me ha dejado suela y que siempre me ha animado" y le había hecho el grande don de la fe, "que da sentido a todo y pone alegría en la tristeza". Hasta los dos años y medio la Memé era una niña normal, pero un virus le afectó la médula y quedó tetrapléjica.

Cuando se preguntó "por qué a mí", sintió que Jesús le decía: "Te he escogido porque me ayudes a traer mi cruz y a dar testimonio." Y así lo hace esta joven, que asegura que "Jesús ha recurrido a mi lado el camino de la vida y me ha enseñado a abrazar la cruz con alegría". Esta es su misión en nuestra sociedad: ser testigo del amor de Dios y abandonarse a sus manos.

Carol Garcia empezó su testigo con una expresión en suahili Hakuna matata, "No tengas miedo". Esta joven era misionera en la África y estaba a punto de hacer sus primeros votos cuando una enfermedad hundió todos sus sueños: cambió las tierras africanas por una silla de ruedas, su actividad en el campo sanitario por el hecho de no poder hacer ningún trabajo físico... reconoce que le costó mucho de aceptar la nueva situación. "Estaba frustrada, abatida, perdida... fue muy duro. Tenía mucha fe, pero me sentía muy sola. ¿Cómo Dios permitía que todo cambiara tan rápidamente?"

Cuando Carol dejó de culpar Dios, hasta que no experimentó la pobreza y la humildad no aceptó su enfermedad y descubrió "una vida desconocida que no había elegido pero que tenía mucho sentido. "He aprendido a andar de la mano de Jesús, que sufre conmigo. Entregarse a Dios con todas las consecuencias significa dejarlo todo en sus manos". Ahora, la Carol continúa siendo misionera, pero de otro modo: "No puedo hacer nada físico, paso mucho tiempo en la cama de un hospital, pero no siento que tenga una misión menos pequeña de la que tenía."

Ante un público numeroso, con bastantes jóvenes, la Memé y la Carol dejaron un mensaje muy claro: "No tengáis miedo porque Dios os dará fuerza para superarlo todo y con alegría. No dejéis nunca de confiar en el buen Dios."

El arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, conoce personalmente las dos jóvenes y no quiso perderse su testigo. Por eso, cerró el acto diciendo: "Se puede ser feliz desde la silla de ruedas, desde la cama, es una gran misión. Es feliz quién tiene la paz en el corazón, quien la da, y quien se deja conducir y guiar. La vida es útil si damos esperanza y vivimos la fraternidad y la solidaridad. Dios no saca el sufrimiento pero es presente en el sufrimiento."
Artículo de Rosa María Jané Chueca, Radio Estrella-Cataluña Cristiana, 30 de Gener 2017

Fotografía de la Càrol y de la Memé: Agustí Codinach