viernes, 9 de enero de 2015

Coneix la campanya d'Infància Missionera

Presentació i lema de la Jornada d'Infància Missionera 2015


La principal finalitat de l'Obra Pontifícia d'Infància Missionera és col•laborar amb els educadors perquè els nens vagin descobrint la universalitat de la fe i, en conseqüència, la seva dimensió missionera. El principal ensenyament de Jesús és desvetllar-nos que tots som fills de Déu i que no hi ha lloc per a l'accepció de persones. 
Amb el lema “Jo sóc un d'ells”, es pretén iniciar als nens en la certesa que no hi ha distinció entre els uns i els altres, i que, per tant, no pot haver-hi discriminació entre ells. Els qui per la fe i el baptisme s'han incorporat a l'Església tenen el deure viure-ho i fer-li-ho arribar a qui encara no ho sap. El que així ho fa es converteix en un “petit missioner
Objectius:
1. Presentar als nens la humanitat com una família on no hi ha distinció de persones, dins de la diversitat, i descobrir-los que Déu vol que tots tinguem un mateix cor.
2. Despertar en ells l'alegria de reconèixer-se com “un més” en el conjunt d'aquesta humanitat, així com el desig de col•laborar perquè tots els nens tinguin les mateixes oportunitats. 
3. Suscitar en els nens — i en els grans!— el desig de compartir amb els altres, mitjançant l'oració i l'ajuda econòmica, l'alegria de ser “missioners” de Jesús. 
4. Participar en les activitats que organitzen els responsables d'Infància Missionera tant a nivell local, com a regional i nacional.