lunes, 1 de junio de 2015

Implicació missionera a les parròquies

Parròquia missionera, com?

Els molts serveis que ofereix cada parròquia poden provocar que els responsables (Consells de Pastorals, preveres, catequistes...) vulguin donar resposta total a cada realitat en la que estem immersos.  Això pot portar a pensar que mentre no resolguem les moltes necessitats no cal pensar en el més enllà. És a dir en la dimensió missionera.  Mirant l’Evangeli veiem que hi ha qui pretenia retenir el Senyor Jesús dient-li, que la gent el buscava... I ell diu: “He d’anar a altres llocs...”.  Que vol dir que mai podrem esperar de tenir-ho tot per mirar enfora.  
Propostes:  Una parròquia és missionera quan dedica una part dels seus esforços  (persones, pregària, reflexió, economia, estructures...) a altres dimensions exteriors a ella mateixa.   Això pot suposar p.e. crear un equip que tingui aquesta vocació  i pensi i repensi com cada aspecte de la pastoral estigui obert a l’exterior.  Tancar-se vol dir ofegar-se.
Connectar amb la Delegació de Missions, tenir un missioner com a referència, crear lligams si cal informàtics, amb persones al tercer món (n’hi ha una llista llarga del nostre arquebisbat), convidar cada any algun testimoni missioner, fer una catequesi sobre una de les Campanyes missioneres... hauria de ser un plantejament a fer quan es programa el curs pastoral.
L’esperit d’una parròquia missionera s’hauria de descobrir a les pregàries que es fan i a la catequesi que des de la infància ha de ser oberta als altres.
I, preguntar-nos i comunicar-nos els resultats de com ho fem per fer el primer anunci als qui tenim ben a prop i no en saben res de com el Senyor els estima. Crec que seria una bona proposta tenir un espai on compartíssim experiència d’evangelització dels que tenim al nostre carrer o treballant amb nosaltres. I a una parròquia, com ho podem començar? Doncs dient-nos com hem rebut l’Evangeli cada u i com l’oferim amb textos i acompanyant als qui estan oberts al do de la fe.

CANVI D'AIRES MES DE JUNY