sábado, 26 de septiembre de 2015

La malaltia ens acosta més a Jesús

Malalt missioner setembre-octubre

La malaltia, especialment aquella greu, posa sempre en crisi l'existència humana i porta interrogants que excaven en l'íntim. El primer moment de vegades pot ser de rebel·lió: Per què m'ha passat just a mi? Es pot entrar en desesperació, pensar que tot està perdut i que ja res té sentit?

En aquestes situacions, d'una banda la fe en Déu és posa a prova, però al mateix temps revela tota la seva potencialitat positiva. No perquè la fe faci desaparèixer la malaltia, el dolor, o els interrogants que deriven; sinó perquè ofereix una clau amb la qual podem descobrir el sentit més profund del que estem vivint; la clau que ens ajuda a veure de quina manera la malaltia pot ser el camí per arribar a una proximitat més estreta amb Jesús, que camina al nostre costat, carregant la Creu. I aquesta clau ens la proporciona la seva Mare, Maria, experta d'aquest camí.
Missatge del Sant Pare per a la 24a Jornada Mundial del Malalt