sábado, 12 de septiembre de 2015

#VeranoMisión: Una experiència que s’ha de viure!

Compartim amb tots vosaltres, un cop han retornat l'Aida i la Noelia d'Hondures, l'entrevista que els hi hem fet per explicar la seva experiència:


-Què és exactament ser missioner - missionera per tu? Encara que la vostra experiència sigui de curta durada
És obrir horitzons, entendre, veure i compartir la nostra fe, ja que és la connexió directa de la nostra església. La gran amplitud i varietat que hi ha en ella fa que sigui enriquidora per a tothom. Ser missioner fora del nostre país, significa deixar totes les teves pertinences i la teva gent per dedicar-te amb cos i ànima als altres, tot i que al final de l’experiència tens la sensació d’haver rebut molt més del que has donat.   

- Com és el dia a dia d’un missioner? 
Durant el dia a dia s’ha de tenir la ment oberta, viure al ritme de la comunitat acollida i respectar-la per sobre de tot. Comparteixes coneixements, experiències i opinions amb les persones. Aquest fet és un goig important per ambdues parts ja que aporten una visió més amplia del nostre propi món. Estàs al servei d’aquell que ho necessiti i ho demani, però qualsevol ajuda material no arriba a ser ni la meitat d’important que el suport que dóna  una conversa o el fet d’escoltar.

- Quines han estat les vostres prioritats?
Realitzar les tasques que ens encomanaven, però sobretot establir un contacte personal amb les persones de la comunitat. És la manera de conèixer la seva manera de viure, de pensar i actuar.

- Què destacaríeu de la zona on heu estat? I quina és la situació del país on heu estat?
Hondures és un país on hem pogut observar que dins d’ell mateix hi ha diferència pel que fa el nivell de pobresa, de violència, de naturalesa, el poder de les “maras” i el narcotràfic. El que és habitual és la corrupció, que al ser un país pobre es veu de forma més remarcada.  La Moskitia és considerada un bosc tropical humit important a Amèrica. Hem pogut apreciar la bellesa de la vegetació del país, la llibertat de moviment en els seus carrers de sorra i el contacte amb la fauna més típica de la zona. La majoria de la població no té ni aigua, ni llum i viuen al dia. Sol ser un lloc de pas dels narcotraficants aprofitant la invisibilitat que donen els arbres per les avionetes que fan el transport. Aquest fet és el que provoca més aldarulls entre la gent de les aldees, ja que són molts diners per una petita feina, però que poden pagar molt cara amb les conseqüències. A Wampusirpi la majoria de gent treballa per autoabastir-se, no hi ha negocis on es necessitin masses mà d’obra, ni empreses on col·laborar.

- En les diverses situacions de pobresa en les que us heu trobat, descriviu, si us plau, quina ha estat la més important?
Una de les coses que més ens ha impactat, és veure el nen que vivia al costat de la nostra casa, tot nuet i descalç jugant, tan feliç, amb una llauna. És observar com des del no – tenir, ells viuen feliços i alegres.

- Quins son els principals problemes dels joves, com vosaltres, allà on heu estat?
Al ser un indret aïllat de molts recursos i ajudes fa que el seu nivell d’aprenentatge no sigui de la mateixa manera com pot ser a les ciutats. Una vegada han estudiat els estudis bàsics, molts no poden aspirar a estudiar estudis secundaris, perquè no s’ho poden permetre econòmicament. Un fet destacat és que molts joves són pares molt aviat, algunes noies queden embarassades i en molts casos els nois no se’n fan responsables. El fet de ser mares tan joves fa que prolonguin els seus ensenyaments o els hi posin fi, cosa que les fa dependre dels seus pares durant més temps.

- Què heu ofert? I quina ha estat la resposta de la gent davant de les vostres ofertes?
Hem ofert el nostre temps i el nostre suport en les diferents tasques que anaven sorgint. Tant a l’escola, que alumnes i professors ens han obert les portes per poder treballar la Campanya Infantil; a la biblioteca, ajudant als que hi assistien; a les jornades de formació de catequistes i de delegats de la paraula, etc. Tan els més petits com els més grans són persones molt agraïdes, a més de ser persones acollidores que des del primer minut et tracten com si fossis un més d’ells, t’ofereixen tot el que tenen a canvi de tenir la teva atenció i persona. Al final acabes formant part d’una gran família, d’una parròquia nova per nosaltres, d’un món nou.

- Tornaríeu ha repetir l’experiència?
Se’ns dubte. La valoració és cent per cent positiva. T’enforteix com a persona, s’accentua la teva fe, t’ensenya una manera diferent de veure les societats amb les seves coses positives i les negatives. Hi ha un altre sentiment el qual no hem estat capaces de posar nom, és un sentiment d’amplitud, de felicitat, d’amor que t’omple el pit i t’asserena. És un goig poder dir que t’has sentit estimat en unes terres en que tot és nou.

- Què li diríeu a un jove, com vosaltres, que potser s’està plantejant fer un voluntariat com el vostre?
L’animaríem a enllaçar el camí, remarcant sobretot que s’ha de respectar la cultura del nou país, no s’ha d’imposar un pensament propi. S’ha de vigilar de no trencar el que altres missioners han estat treballant. Procurar tenir una ment ferma i oberta. És una experiència que s’ha de viure, que no et deix indiferent. Que no tingui dubtes ni pors, que de ben segur li agradarà, s’hi sentirà a gust i voldrà repetir!

AIDA I NOELIA PER COMPARTIR AMB TOTS NOSALTRES EL VOSTRE TESTIMONI.

I A TOTS AQUELLS JOVES D'ALTRES LLOCS QUE TAMBÉ HEU TINGUT AQUEST ESTIU UNA EXPERIÈNCIA MISSIONERA.

----------------------------------------
(TEXTO EN CASTELLANO)
Compartimos con todos vosotros, una vez han vuelto Aida y Noelia de Honduras, la entrevista que les hemos hecho para explicar su experiencia:
¿Qué es exactamente ser misionero o misionera para ti? Aunque vuestra experiencia haya sido de corta duración.
Es abrir horizontes, entender, vivir y compartir nuestra fe, ya que, es la conexión directa con nuestra iglesia. La gran amplitud y variedad que hay en ella hace que sea enriquecedora para todos. Ser misionero fuera de nuestro país, significa dejar todas tus pertenencias y tu gente para dedicarte en cuerpo y alma a los demás, aunque al final de la experiencia tienes la sensación de haber recibido mucho más de lo que has dado.

¿Cómo es el día a día de un misionero?
Durante el día a día has de tener la mente abierta, vivir al ritmo de la comunidad de acogida y respetarla sobre todo. Compartes conocimientos, experiencias y opiniones con las personas. Ello es un gozo para ambas partes ya que aportan una visión mucho más amplia de nuestro mundo. Estás al servicio de aquel que lo necesite y que lo pida, pero cualquier ayuda material no llega a ser ni la mitad de importante que el apoyo que da una conversación o el hecho de escuchar.

¿Qué destacaríais de la zona? ¿Cuál es la situación del país donde habéis estado?
Honduras es un país donde hemos podido observar que dentro de él mismo hay una diferencia en lo que respecta al nivel de pobreza, de violencia, de naturaleza, el poder de las “maras” (pandillas criminales) y el narcotráfico. Lo más habitual es la corrupción, y al tratarse en un país pobre se observa de una manera muy remarcada. La Moskitia se considera un bosque tropical húmedo importante en América. Hemos podido observar la belleza de la vegetación del país, la libertad de movimiento en sus calles de tierra y el contacto con la fauna más típica de la zona. La mayoría de la población no tiene ni agua, ni luz y viven al día. Suele ser un lugar de paso de los narcotraficantes aprovechando la invisibilidad que dan los árboles por las avionetas que hacen el transporte. Este es un hecho que provoca más peleas entre la gente de las aldeas, ya que, es mucho dinero por un pequeño trabajo, pero que pueden pagar muy caro por sus posibles consecuencias. En Wampusirpi la mayoría de la gente trabaja para autoabastecerse, no hay negocios donde necesiten mano de obra, ni empresas en las que trabajar.

En las diversas situaciones de pobreza en las que os habéis encontrado, describid, por favor, ¿Cuál ha sido la más importante?
Una de las cosas que más nos ha impactado, es ver al niño que vivía al lado de nuestra casa, desnudo y descalzo jugando, tan feliz, con una lata. Es observar como desde el no-tener, ellos viven felices y alegres.
  
¿Cuáles han sido los principales problemas de los jóvenes, como vosotras, allí donde habéis estado?
Al ser un lugar aislado de muchos recursos y ayudas hace que el nivel de aprendizaje (estudios) no sea el mismo que pueden tener en las ciudades. Un vez han realizado los estudios básicos, muchos no pueden aspirar a tener estudios secundarios o superiores, porque no se lo pueden permitir económicamente. Un hecho destacado es que muchos jóvenes son padres muy pronto, algunas chicas se quedan embarazadas y en mucho casos los chicos no se hacen cargo. El hecho de ser madres tan jóvenes hace que prolonguen sus estudios o les pongan fin, motivo por el cual dependen de sus padres durante mucho más tiempo.

¿Qué habéis ofrecido? ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente frente a vuestro ofrecimiento?
Hemos ofrecido nuestro tiempo y nuestro apoyo en las diferentes tareas que iban surgiendo. Tanto en la escuela, los alumnos y profesores nos han abierto las puertas para poder trabajar en la campaña infantil: en la biblioteca, ayudando a los que asistían; en las jornadas de formación de catequistas y de los delegados de la palabra, etc.
Tanto los más pequeños como los más mayores son personas muy agradecidas, además de ser personas acogedoras que des el primer minuto te tratan como si fueras un más de ellos, te ofrecen todo lo que tienen a cambio de tu atención y persona. Al final acabas formando parte de una gran familia, de una parroquia nueva para nosotras, de un mundo nuevo.

¿Volveríais a repetir la experiencia?
Sin duda. La valoración es cien por cien positiva. Te fortalece como persona, se acrecienta tu fe, te enseña una manera diferente de ver las sociedades con las cosas positivas y las negativas. Hay otro sentimiento al que no hemos sido capaces de ponerle nombre, es un sentimiento de amplitud, de felicidad, de amor que llena el corazón y te reconforta. Es un gozo poder decir que te has sentido querido en unas tierras en que todo es nuevo.

¿Qué le diríais a un joven, como vosotras, que quizás se está planteando hacer un voluntariado como el vuestro?
Lo animaríamos a tomar ese camino, remarcando sobre todo que se tiene que respetar la cultura del nuevo país, no se puede imponer un pensamiento propio. Se tiene que tener cuidado con no romper con lo que otros misioneros han estado ya realizando. Procurar tener una mente firme y abierta. Es una experiencia que tiene que ser vivida, que no te deja indiferente. Que no tenga dudas ni miedos, que seguro que le va a gustar, se sentirá a gusta y querrá repetir.

Muchas gracias Aida y Noelia por compartir con todos nosotros vuestra testimonio. Y a todos aquellos jóvenes de otros lugares que también han tenido este verano una experiencia misionera.