jueves, 15 de octubre de 2015

Els missioners de casa presents al #DOMUND: P. Joan Rovira

Testimoni P. Joan Rovira, des de Cuba en motiu del proper 18 d'Octubre: #YoSoyDomund

"Sóc en Joan Rovira, jesuïta, nascut al Vendrell l'any 34. Després de treballar durant 20 anys al barri del Poble Sec de Barcelona, se'm va preguntar si estava disposat a anar a Cuba, però per quedar-m'hi. Ja fa 27 anys que sóc a Santiago donant classes de Filosofia al Seminari arxidiocesà i tenint cura de la comunitat cristiana de El Caney a 4 kms de Santiago de Cuba. Hem tingut la sort de viure l'experiència de la visita del Papa Francesc que ha vingut a Cuba amb el lema 'Missioner de la Misericòrdia'. Des del començament del seu pontificat, com sabeu, ha insistit en aquest aspecte tan evangèlic i és molt difícil no tenir-lo en compte.
Entre d'altres, hi ha dues problemàtiques que afecten a un percentatge molt elevat de persones a Cuba: una, la situació econòmica, i l'altra, la realitat familiar. La situació econòmica per a la majoria dels cubans no és gens fàcil, per la senzilla raó que els sous que cobren no estan a l'altura dels preus de les botigues i dels mercats. Aconsegueixen una quantitat mínima d'aliments a través de la llibreta de racionament, però a meitat de mes ja han de recórrer al mercat. Total que una bona quantitat de cubans viuen tot sovint l'angoixa de la falta de recursos. Això fa que tinguis una cua de persones que busquin ajuda per sobreviure. L'actitud de la misericòrdia s'imposa en aquests casos.
Per altra banda, la realitat familiar està marcada per la falta de solidesa en les relacions matrimonials i, de tant en tant, sobretot en els homes, l'alcoholisme malmet l'harmonia familiar i l'educació dels fills. Un d'aquests dies una noieta de 17 anys, que havia format part del grup de catequesi i que ja feia temps que s'havia apartat de l'Església a mesura que creixia, em parlava de la seva situació familiar (no s'entenia amb la mare i el pare estava alcoholitzat) i com això l'havia desequilibrat fins al punt de ser necessari l’ingrés a una institució psiquiàtrica. 
A vegades és la mare la que viu dolorosament el distanciament dels fills. I estic pensant, naturalment, en persones concretes, que busquen una orientació que ajudi a millorar una situació ja molt degradada. Novament l'actitud de la misericòrdia es fa imprescindible.
Tots necessitem sentir-nos acollits i no es estrany que, als que tenim la sort de viure les realitats d'aquest món des de la perspectiva de la fe, se'ns demani una actuació clarament misericordiosa davant de tantes persones que sofreixen. Això ho compartim tant els que vivim com a missioners a qualsevol part del món com els cristians de casa nostra que, avui més que mai, també es troben envoltats de persones amarades de problemes.
Que el Senyor ens ajudi a tots a portar a terme amb alegria el ministeri de la misericòrdia."

Fraternalment
Joan
------------------------
TESTIMONIO P.JOAN ROVIRA, DESDE CUBA CON MOTIVO DEL PRÓXIMO 18 DE OCTUBRE: #YOSOYDOMUND

Soy Joan Rovira, jesuita, nacido en Vendrell en el año 34. Después de trabajar durante 20 años en el barrio de Poble Sec de Barcelona, me preguntaros si estaba dispuesto a irme a Cuba, pero para quedarme. Ya hace 27 años que estoy en Santiago dando clases de Filosofía en el Seminario archidiocesano y atendiendo a la comunidad cristiana de El Caney a 4 kilómetros de Santiago de Cuba.
Hemos tenido la suerte de vivir la experiencia de la visita del Papa Francisco que ha venido a Cuba con el lema "Misionero de la misericordia". Desde el comienzo de su pontificado, como sabéis, ha insistido en este aspecto evangélico y es muy difícil no tenerlo en cuenta.
(Publicación en nuestro blog sobre la visita a Cuba del Papa Francisco explicada por P. Joan Rovira)
Entre otras, hay dos problemáticas que afectan a un porcentaje muy elevado de personas en Cuba: una, la situación económica, y la otra, la realidad familiar. La situación económica para la mayoría de los cubanos no es nada fácil, por la sencilla razón que los sueldos que cobran no están a la altura de los precios de la tiendas y de los mercados. Consiguen una cantidad mínima de alimentos mediante la libreta de razonamiento, pero a mitad de mes ya tienen que recorrer al mercado. Total que una buena cantidad de cubanos viven frecuentemente bajo la angustia de la falta de recursos. Ello hace que tengas una cola de personas que buscan ayuda para sobrevivir. La actitud de la misericordia se impone en estos casos.
Por otro lado, la realidad familiar está marcada por la falta de solidez en las relaciones matrimoniales y, de vez en cuando, sobretodo en los hombres, el alcoholismo destruye la armonía familiar y la educación de los hijos. Un de estos días una joven de 17 años, que había formado parte del grupo de catequesis y que ya hacía tiempo que se había apartado de la iglesia a medida que iba creciendo, me explicaba su situación familiar (no se trataba con su madre y el padre era alcohólico) y como ello la había desequilibrado había provocado incluso su ingreso en una institución psiquiátrica. En ocasiones es la madre quien vive dolorosamente el distanciamiento de los hijos. Y estoy pensando, naturalmente, en personas concretas, que buscan una orientación que ayude a mejorar una situación muy degradada. Nuevamente la actitud de misericordia es imprescindible.
Todos necesitamos sentirnos acogidos y no es extraño que, los que tenemos la suerte de vivir las realidades de este mundo desde la perspectiva de la fe, se nos pida una actuación claramente misericordiosa con las personas que sufren. Esto lo compartimos tanto los que vivimos como misioneros en cualquier parte del mundo como los cristianos de nuestra casa que, hoy más que nunca, también se encuentran rodeados de personas con problemas. 
Que el Señor nos ayude a todos a llevar a cabo con alegría el ministerio de la misericordia.
Fraternalmente
Joan Rovira