sábado, 24 de octubre de 2015

Presència històrica d'un missioner a Xina

"El jesuïta Matteo Ricci, un home compromès en teixir relacions entre la cultura europea i la xinesa"

Aquests dies 21-23 octubre a Roma , es celebra un congrés internacional sobre el jesuïta Matteo Ricci oraganitzat per la universitat d'aquesta localitat. 
Per això volem recordar-lo especialment donat que la seva tasca missionera a Xina és la precursora de les missions que coneixem en l'actualitat.Biografía:
L'11 de maig de 1610 va morir a Pequín Matteo Ricci, jesuïta italià, matemàtic i fundador de les modernes missions a Xina. Va ser el primer a introduir la fe allí.
Mateo Ricci va desenvolupar la seva activitat missionera a Xina entre el segle XVI i XVII, i va estar el primer pont cultural entre Orient i Occident; una experiència d'anunci i de trobada que va arribar fins al cor de Xina i va marcar la història.

Ricci havia comprès que l'intent d'establir diàleg entre Orient i Occident unicament podia construir-se sobre el sòlid fonament del coneixement mutu i de l'amistat humana. Per això va escriure el seu tractat "Sobre l'amistat", tan actual ara com llavors:

"Qui en contreure una amistat busca només el seu interès i no es preocupa per beneficiar a l'amic, és un mercader; no és amic. L'home vulgar contreu una amistat com si prestés diners: no calcula més que els interessos."

"L'amistat és més útil al món que la riquesa. No hi ha qui estimi les riqueses per les riqueses; però hi ha qui estima a l'amic només per ser amic."

Font de la notícia: Flama.info