miércoles, 4 de noviembre de 2015

Cadena de pregària per les vocacions.

Cadena de pregària per les vocacions.

"La cadena de pregària per els vocacions és una iniciativa dels secretariats de vocacions de les diòcesis de la Conferència Episcopal Tarraconense en la qual es resa per les vocacions durant 720 hores ininterrompudament per les vocacions sacerdotals per «demanar a l’amo dels sembrats que hi faci anar més segadors» (Mt 9, 38). Els dies concrets per realitzar aquesta cadena són el 1, 11 i 21 de novembre.

Enguany l’Església ens convida a reflexionar sobre la família. El passat mes d’octubre s’ha celebrat el Sínode de Bisbes per tractar aquest mateix tema.   Sabem   que   la família és Església domèstica i   per   tant estem convençuts que és d’ella d’on sorgeixen totes les vocacions. El lema d’enguany vol mostrar que és en el si de les famílies que   neixen   les vocacions,   perquè   de la mateixa manera que la família cristiana és la que   educa   i   ensenya   a resar   i   a viure en el Senyor, també és en ella on cadascú descobreix la seva vocació.

La cadena de pregària és una iniciativa que, a imatge de la família que de generació en generació transmet el tresor de la fe, vol mantenir la pregària pel do de la vocació; perquè siguin molts els que no tinguin por de respondre generosament a la crida que Déu fa."

Com a delegació de missions i en comunió amb tots els nostres missioners ens hem unit a aquesta iniciativa i conjuntament dediquem una hora de pregària en l’horari de 12 a 13 hores en els tres dies indicats.
Us animem a unir-vos escollint horari i ho podeu fer en el següent enllaç: Contacta amb la delegació de vocacions.

Us animem a visitar la pàgina web: http://www.cadenadepregaria.cat/ perque podreu trobar testimonis de famílies, la carta dels bisbes sobre aquesta jornada i els materials de la jornada.