sábado, 28 de noviembre de 2015

Cap a noves solidaritats i fer-les crèixer

Amb motiu de l'exposició que la Delegació de Missions de Tarragona i l'Associació d'amics Ak Benn ha organitzat al Centre Tarraconense El Seminari, compartim amb tots vosaltres uns fragments d'un text del Pare Alois, prior de Taizé.

Les fotografies que acompanyen el text, son una petita mostra del què es pot veure a l'exposició.

"De quina manera els germans de Taizé viuen ells mateixos aquesta recerca de solidaritat entre els homes?
Nosaltres voldríem que la nostra vida quotidiana sigui plena de solidaritat i compassió.  Ja he parlat de l’escoltar els joves.  Això ens dona de poder fer aquesta experiència sorprenent:  l’escoltar i acompanyar els altres nodreixen la nostra pròpia vida interior; som nosaltres que ben sovint som empesos endavant per aquells que es confien amb nosaltres.
...
Si l’escolta i l’acolliment ens permeten de ser solidaris d’aquells que venen prop de nosaltres, dels seus sofriments i de les seves alegries, succeeix que la solidaritat ens crida de lluny. Penso amb aquells dels nostres germans que, en diversos llocs del món, són per així dir-ho itinerants. Sigui sols o en parelles, fan visites a grups de joves en diferents països, per acompanyar-los en el  seu compromís, o simplement compartir  amb ells una vetlla de pregària o un cap de setmana.    Reiterem  amb això el gest dels primers cristians que no dubtaven pas en fer grans viatges  per intercanviar i retrobar-se entre Esglésies locals.
...
Fem aquestes visites  a tots els continents, sortint de Taizé o de les fraternitats que viuen en diversos indrets del món.
...
Quin és el paper d’aquestes fraternitats que acabeu de mencionar? 
Actualment, més d’una vintena de germans viuen en alguna de les petites fraternitats repartides per diversos continents.
...
Per a ells, dues línies de força són importants: estar propers als pobres i crear, dins d’una gran simplicitat, ponts entre diferents cultures, diferents rostres de la humanitat , amb les seves riqueses i les seves ferides, i la diversitat de les seves tradicions. 
...
Siguin on siguin, comparteixen l’existència d’aquells que els envolten, amb un tarannà de gratuïtat.  Hi van sense projectes preconcebuts, sens altre fi que de ser-hi simples testimonis de l’amor de Déu pels més abandonats. No buscar en primer lloc a reeixir uns projectes és una actitud que allibera i permet de ser una presència de bondat tota gratuïta.
...
És sobretot en les nostres fraternitats que formes de diàleg  interreligiós existeixen, en països com Bangladesh o el Senegal.  No pas tant com un diàleg teòric, sinó amb la vida.  
...
Al Senegal  on els germans viuen en un barri de Dakar de nombrosa població musulmana, jo he vist molts nens anar a casa d’ells, de vegades per curar-se una petita ferida, de vegades simplement per jugar, tant si són cristians com musulmans .../...  Els seus pares saben que nosaltres no fem cap proselitisme. He vist també que, cada tarda, joves animadors venen a ajudar  els meus germans a fer-se càrrec  infants i adolescents del barri i donar-los una formació humana segons un principi molt senzill: ak benn, que es tradueix  “...i una més”: fent cada dia un nou pas, s’avança.  
...
Quan penso amb els germans d’aquestes diverses fraternitats, sento una gran gratitud. ../... Ells assumeixen amb molt de coratge una existència quotidiana en un entorn sovint complicat. La seva fidelitat és un encoratjament per a tota la comunitat. 
.../...
Les meves primeres visites d’adolescent a Taizé m’havien sensibilitzat a allò que se n’anomenava aquella època el Tercer Món. Era un període d’entusiasme per a la nostra generació. Pensàvem que nosaltres podríem canviar aviat les estructures socials que produïen  la injustícia.   .../...   Més tard, esdevingut germà de Taizé, vaig aprendre al costat del germà Roger a estar sempre més atent a les situacions de pobresa a través del món. Vaig comprendre en particular que les senzilles visites que feia a llocs desheretats permetien compartir una esperança."  
fr. Alois,  prior de Taizé , 2014
       Fragments de les pàgines 98 a 104  
Frère Alois, entretiens avec  Marco Roncalli. VERS DE NOUVELLES SOLIDARITES, Taizé aujourd'hui. Édicions du Seuil