martes, 17 de noviembre de 2015

Reconeixement al treball per oferir esperança i futur als refugiats

El Papa Francesc amb el Servei Jesuïta als Refugiats: acompanyar-los, servir-los, defensar els seus drets.

El Papa, que condemnava els atemptats de París com una blasfèmia contra el nom de Déu, rebia el dissabte als membres del JRS, el Servei Jesuïta als Refugiats, que celebren el 35è aniversari de la seva fundació. En contrast amb l'odi manifestat pels atemptats a França, el JRS ha acompanyat durant anys a milers de persones, les ha servit i ha defensat els seus drets.
El Papa Francesc recordava com aquesta iniciativa va ser volguda pel Pare General dels Jesuïtes de l'època, Pedro Arrupe, davant el sofriment dels “boat people” vietnamites, que escapaven del seu país, exposats a atacs de pirates i a tempestats en el mar de Xina. El pare Arrupe, que havia sofert l'explosió de la bomba atòmica a Hiroshima, com a missioner, va acceptar aquest desafiament que els jesuïtes no podien ignorar i així va néixer el JRS.
“El fenomen de les migracions forçades”, assenyalava el Papa, “ha augmentat avui de manera dramàtica. Multituds de pròfugs parteixen des de països d'Orient Mitjà, Àfrica i Àsia, buscant refugi a Europa”. I recordava que al món hi ha 60 milions de refugiats, la xifra més alta des de la Segona Guerra Mundial.
Per això, agraïa la tasca del Servei Jesuïta als Refugiats, present en 45 països. “Un bon grup de jesuïtes i de religioses treballen al costat de molts col•laboradors laics i per a moltíssims refugiats. “En aquest temps heu estat fidels a l'ideal del pare Arrupe i als tres punts fonamentals de la vostra missió: acompanyar, servir, defensar els drets dels refugiats”.
El Servei Jesuïta als Refugiats”, afegia el Papa, “treballa per oferir esperança i futur als refugiats, sobretot mitjançant el servei a l'educació, que aconsegueix a un gran nombre de persones i revesteix una importància especial. Oferir educació és molt més que dispensar nocions”. Perquè “per a nens obligats a emigrar, les escoles són espais de llibertat. A classe, són atesos pels professors i se'ls protegeix”.
Lloava, per això, l'objectiu que s'ha plantejat JRS per al proper Jubileu de la Misericòrdia, “ajudar a altres 100.000 joves refugiats a anar a escola. La vostra iniciativa de ‘Educació Global’, amb el lema ‘Posem en marxa la Misericòrdia’, us donarà la possibilitat d'arribar a molts altres estudiants, que tenen urgent necessitat d'una educació que els protegeixi dels perills”.
El Papa Francesc acabava recordant unes de les últimes paraules del pare Arrupe, abans de sofrir un ictus i, precisament, en un centre de refugiats a Àsia: “resar, no deixar l'oració”.
OMPRESS-ROMA (16-11-15)

------------------------------------------------------------
El Papa con el Servicio Jesuita a los Refugiados: acompañarles, servirles, defender sus derechos
El Papa, que condenaba los atentados de París como una blasfemia contra el nombre de Dios, recibía el sábado a los miembros del JRS, el Servicio Jesuita a los Refugiados, que celebran el 35 aniversario de su fundación. En contraste con el odio manifestado por los atentados en Francia, el JRS ha acompañado durante años a miles de personas, las ha servido y ha defendido sus derechos.
El Papa Francisco recordaba cómo esta iniciativa fue querida por el Padre General de los Jesuitas de la época, Pedro Arrupe, ante el sufrimiento de los “boat people” vietnamitas, que escapaban de su país, expuestos a ataques de piratas y a tempestades en el mar de China. El padre Arrupe, que había sufrido la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, como misionero, aceptó este desafío que los jesuitas no podían ignorar y así nació el JRS.
“El fenómeno de las migraciones forzadas”, señalaba el Papa, “ha aumentado hoy de modo dramático. Multitudes de prófugos parten desde países de Oriente Medio, África y Asia, buscando refugio en Europa”. Y recordaba que en el mundo hay 60 millones de refugiados, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial.
Por eso, agradecía la labor de Servicio Jesuita a los Refugiados, presente en 45 países. “Un buen grupo de jesuitas y de religiosas trabajan junto a muchos colaboradores laicos y a muchísimos refugiados. En este tiempo habéis permanecido fieles al ideal del padre Arrupe y a los tres puntos fundamentales de vuestra misión: acompañar, servir, defender los derechos de los refugiados”.
El Servicio Jesuita a los Refugiados”, añadía el Papa, “trabaja por ofrecer esperanza y futuro a los refugiados, sobre todo mediante el servicio a la educación, que alcanza a un gran número de personas y reviste una importancia especial. Ofrecer educación es mucho más que dispensar nociones”. Porque “para niños obligados a emigrar, las escuelas son espacios de libertad. En clase, son atendidos por los profesores y se les protege”.
Alababa, por ello, el objetivo que se ha planteado JRS para el próximo Jubileo de la Misericordia, “ayudar a otros 100.000 jóvenes refugiados a ir a la escuela. Vuestra iniciativa de ‘Educación Global’, con el lema ‘Pongamos en marcha la Misericordia’, os dará la posibilidad de llegar a otros muchos estudiantes, que tienen urgente necesidad de una educación que los proteja de los peligros”.
El Papa Francisco terminaba recordando unas de las últimas palabras del padre Arrupe, antes de sufrir un ictus y, precisamente, en un centro de refugiados en Asia: “rezar, no dejar la oración”.
OMPRESS-ROMA (16-11-15)