viernes, 4 de diciembre de 2015

Germà de Taizé en missió a Dakar

Inauguració de l'exposició Ak Benn

Amb motiu de la inauguració, per part del nostre Senyor Arquebisbe Jaume Pujol, de l'exposició que aquest dies hem estat anunciant: el missioner cambrilenc, Cristí Savall, germà de la comunitat de Taizé, va fer-se present enviant una carta manuscrita per poder compartir-la amb tots els presents. 
Aquí podeu llegir-la: 

"Kër TAIZÉ, novembre 15

Estimats,
“Qui cerca troba” i trobem movent-nos, sortint de casa. En els 20 anys de germà de Taizé en missió, què he trobat? Compartint amb els musulmans i amb els “petits” estimats del Crist el combat del dia a dia, cercant de renovar sempre l’entesa i la confiança, tot deixant que el Senyor aculli els nostres cants, he trobat el creixement de la petita esperança.

I avui, mirant enrere, en adonar-me de la confiança transparent que des del primer moment les famílies que ens envolten, els ancians que ja viuen en Déu i que seien a l’ombra dels nostres tres arbres, ens varen donar, ...això fa créixer arrels! I perquè hi ha arrels, la nostra fraternitat de Taizé ben arrelada, és una fraternitat en moviment. Per això quina joia de sentir cansament. Cansament del fer, del refer, del fer reviure, que no per a res ha esdevingut el tema de la Expo  que inaugurem a casa nostra (*) aquests mateixos dies eixamplant COMPROMÍS i ESPERANÇA  de Tarragona! En el fer que fa reviure hi ha joia!

Sí, compromís de més de 22 anys a Grand Yoff, i també esperança. Pot ser no comprendrem mai les pobreses, però sí que comprenem l’esperança.

La nostra EXPO: FER, REFER, FER REVIURE, comença quasi així: una cordassa de vaixell suspesa amb un mot: “Et trobis on et trobis aferra’t a una esperança...” “ACTIVA!”

Cercar, sortir, caminar molt, arrelar-se, fer reviure...esperar!
I fins i tot cansat, cantar la joia de donar la vida en el gota a gota de la fidelitat.

Cristí, germà de Taizé en Missió a Dakar."

..............
(*) “Casa nostra”: es refereix a Kër Taizé, al barri de Grand Yokk a Dakar. Aquest dies també estan fent una “exposició”.

Us recordem a tots que podeu visitar l'exposició fins el 18 de desembre que romandrà oberta al Centre Tarraconense El Seminari.
------------------------------------
(versión castellano)
Kër Taizé, noviembre 15

Queridos,
“Quien busca encuentra” y encontramos moviéndonos, saliendo de casa. En los 20 años como hermano de Taizé en misión, ¿qué he encontrado? Compartiendo con los musulmanes y con los “pequeños” queridos de Dios el combate del día a día, buscando de renovar siempre el entendimiento y la confianza, dejando que el Señor acoja nuestros cantos, he encontrado el crecimiento de la pequeña esperanza.

Y hoy, mirando hacia atrás, me he dado cuenta de la confianza transparente que desde el primer momento las familias que nos rodean, los ancianos que ya viven con Dios y que se sentaban a la sombra de nuestros tres árboles, nos dieron,… ¡todo ello hace crecer raíces! Y porque hay raíces, nuestra fraternidad de Taizé está bien enraizada, es una fraternidad en movimiento. Por ella qué gozo el sentir cansancio. Cansancio del hacer, del rehacer, del hacer revivir, que por ello ha supuesto el tema de la Expo que inauguramos en nuestra casa (*) estos mismos días ampliando ¡COMPROMISO y ESPERANZA de Tarragona! ¡En el hacer que hace revivir se encuentra la alegría!

Sí, compromiso de más de 22 años en Grand Yoff, y también esperanza. Puede ser que nunca comprendamos las pobrezas, pero sí que comprendemos la esperanza.

Nuestra Expo: HACER, REHACER, HACER REVIVIR, comienza casi así: una ancla de barco suspendida con un mensaje: “Te encuentres donde te encuentres agárrate a la esperanza…” “¡ACTIVA!”

¡Buscar, salir, andar mucho, arraigarse, hacer revivir… Esperar!

Y incluso cansado, cantar el gozo de dar la vida en la gota a gota de la fidelidad.

Cristí, hermano de Taizé en Misión en Dakar.
…….
(*) “Nuestra casa”: se refiere a Kër Taizé, en el barrio de Grand Yoff en Dakar. Que estos días está haciendo una exposición.