miércoles, 2 de marzo de 2016

Dia d'Hispanoamèrica: 06 de març

"Testimonis de misericòrdia" és el lema del proper Dia d'Hispanoamèrica.


La Butlla Misericordiae Vultus ha inspirat l'elecció del lema: Testimonis de misericòrdia. 
De manera extraordinària el Papa Francesc ha canonitzat a tres missioners sense necessitat del preceptiu segon miracle. 
Ells han estat Testimonis de misericòrdia en la seva ingent tasca missionera en tres immensos països del continent americà: Canadà, Estats Units i Brasil. A ells es refereix no només el lema sinó també el cartell de la Jornada. I en ells es poden contemplar als prop de 9.000 missioners i missioneres espanyols que actualment estan cooperant amb l'activitat missionera i evangelitzadora de l'Església a Amèrica.

En contemplar el cartell es descobreix:
• El mapa d'Amèrica, sense divisió ni distinció. En ell viuen prop del 50% dels catòlics del món. De les seves comunitats estan començant a sortir a altres continents missioners i missioneres, per donar gratuïtament el que han rebut de l'Església: el do de la fe. No obstant això, encara romanen molts àmbits territorials, socials i culturals que no han estat evangelitzats, o ho han estat de manera insuficient. Estan també necessitats de nous evangelitzadores.
• Tres missioners, que en el seu moment van ser els fundadors de l'Església en països com Canadà, Estats Units i Brasil. Han estat recentment canonitzats i amb l'alè de vida el papa Francesc ens ha llegat el següent desig que "Un impetuós vent de santedat recorri en tot Amèrica, en el proper Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia".

Objectius:
• Donar gràcies a Déu perquè ha suscitat, al llarg de la història, missioners que són testimonis de la seva misericòrdia, com és el cas de Sant Francesc Laval, Sant Joan de Anchieta i Sant Junípero Serra.
• Prendre consciència que la cooperació missionera amb Amèrica Llatina ha de seguir enfortint-se amb l'enviament de noves vocacions missioneres per col•laborar amb aquelles Esglésies en formació.
• Recordar als missioners espanyols que romanen en la missió en el continent americà i col•laborar amb ells a través de l'oració i de l'ajuda econòmica.
• Promoure entre els fidels diversos mitjans de cooperació per ajudar a les Esglésies més necessitades d'Amèrica a créixer i madurar en la fe rebuda.

Materials:
Missatge Dia d'Hispanoamèrica
Subsidi Litúrgic
Informació documental
Tres missioners, testimonis de Misericòrdia

Que millor que concloure aquest notícia amb les paraules que el Papa Francesc va finalitzar l'homilia del 2 de maig de 2015: 

“Un impetuoso viento de santidad recorra en toda América, en el próximo Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Confiados en la promesa que nos hizo Jesús, y que hemos escuchado hoy en el evangelio, pedimos a Dios esta particular efusión del Espíritu Santo.
Pidamos a Jesús Resucitado, Señor de la historia, que la vida de nuestro continente americano se radique cada vez más en el evangelio que ha recibido; que Cristo esté cada vez más presente en la vida de las personas, de las familias, de los pueblos y de las naciones, para la mayor gloria de Dios.
Que esta gloria se manifieste en la cultura de la vida, en la hermandad, en la solidaridad, en la paz y en la justicia, con efectivo amor preferencial por los más pobres, a través del testimonio de los cristianos de las diversas comunidades y confesiones, de los creyentes de otras tradiciones religiosas, y de los hombres de recta conciencia y buena voluntad.
Oh, Señor Jesús, nosotros somos solamente tus discípulos misioneros, tus humildes cooperadores para que venga tu Reino.
Con esta invocación en el corazón pido por la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, y también de fray Junípero y de los otros santos y santas de América, para que me conduzcan y me guíen en mis próximos viajes apostólicos en el Sur de América y en el Norte de América. Por esto les pido a todos que no dejen de rezar por mí. Amén” (Francisco, 2.V.2015).