viernes, 3 de junio de 2016

JORNADES NACIONALS DE DELEGATS DIOCESANS DE MISSIONS

“MISSIONERS EN TERRA DE CONFLICTE” 


ASSEMBLEA NACIONAL DE DIRECTORS DIOCESANS DE LES OMP
Madrid, 6-8 de juny de 2016


La Comissió Episcopal de Missions i Cooperació entre les Esglésies i la Direcció nacional de les Obres Missionals Pontifícies organitzen conjuntament aquesta activitat de formació missionera. La seva celebració serà a la Casa d'Exercicis dels PP. dels Sagrats Cors en L'Escorial durant els dies 6-8 de juny. Hi estan estan convocats els Delegats diocesans de Missions i Directors diocesans de les OMP, els Membres del Consell Nacional de Missions, que depèn de la Comissió Episcopal de Missions, i els Coordinadors del SCAM que col·laboren amb les diòcesis en l'animació i formació missionera.

1. Finalitat:

Reflexionar sobre la situació que viuen els missioners destinats en àmbits geogràfics on és freqüent el conflicte social, o fins i tot de persecució dels cristians.
Intercanviar experiències sobre la relació de les Delegacions diocesanes de Missions i els Mitjans de comunicació social, local o regional.
Revisar els acords presos en les Jornades 2014 i 2015, i elaborar les principals línies d'acció per al curs 2016-2017.
Estudiar i aprovar, si escau, la memòria pastoral i econòmica de l'any 2015 de les OMP, renovar els Secretariats i Consells, i proposar els objectius prioritaris per a les tres Jornades missioneres promogudes per les OMP.

2. Destinataris:

Delegats diocesans de missions i Directors diocesans de les OMP.
Consell nacional de Missions i Coordinadors del SCAM.

3. Justificació de la temàtica triada:

Davant la trista realitat que hi ha nombrosos àmbits geogràfics i socials que estan vivint situacions de conflicte, l'Església no pot viure aquestes circumstàncies amb passivitat i indiferència. Allí on hi ha dolor i confrontació, allí està l'Església tractant de sembrar la pau tal com l'ofereix Jesús. Està físicament, perquè allí hi ha missioners i missioneres assumint la mateixa causa i destinació dels damnificats. Més encara, en ocasions ells són els principals objectes de la persecució i fins i tot de la mort. Els qui tenen el mandat dels seus bisbes per a la formació missionera dels fidels, necessiten reflexionar sobre les causes d'aquestes situacions, per poder estar prop dels quals sofreixen i ajudar als qui ho necessiten.

4. Continguts:

Acostament als fets i causes de diversos conflictes socials que actualment s'estan vivint al món, i les seves conseqüències immediates per a l'activitat missionera de l'Església i dels seus missioners.
Reflexió teològic-pastoral sobre la vitalitat i fidelitat de l'Església en aquestes zones de conflicte. Acostament a aquesta realitat des de l'experiència missionera que l'Església viu en alguns territoris de missió, per comprovar que aquests conflictes enforteixen la fe i la vida de les comunitats cristianes.
Informació del servei recíproc entre la Delegació diocesana de Missions i els Mitjans de comunicació socials, locals i regionals, per obrir nous horitzons de col·laboració.
Programació de les principals línia d'acció dels serveis diocesans de missions amb vista a atendre i enfortir la formació i cooperació missioneres de les Esglésies locals.
Presentació de la Jornada mundial de les Missions (DOMUND 2016) i del Missatge del Papa Francesc per a aquesta Jornada, si s'hagués fet públic per a aquesta data.

5. Assemblea nacional de les OMP.
Les Jornades donen pas en un moment determinat a la celebració de l'Assemblea nacional de les Obres Missionals Pontifícies, per a la presentació de la Memòria pastoral i econòmica de l'any 2015. Aquesta memòria se sotmet a la seva aprovació per part exclusiva dels Directors diocesans de les OMP.

6. Testimoniatges missioners.
Participació d'alguns missioners per oferir l'experiència testimonial en àmbits missionals d'especial dificultat, per a ells i per a la comunitat cristiana.

Madrid, 22 d'abril de 2016