martes, 2 de agosto de 2016

Revista Missioners d'estiu

Per comprometre's a fons amb la tasca dels missioners

El catorzè viatge internacional del pontificat ha conduït al papa Francisco al Caucas, concretament a Armènia, “la primera nació cristiana”. A aquest assumpte dedica les seves pàgines centrals la revista Misioneros Tecer Milenio. En les poques més de 50 hores que ha durat la visita –la primera etapa d'un periple que a la fi de setembre li portarà també als països veïns de Geòrgia i Azerbaidjan-, Francesc ha ofert un sentit homenatge a les víctimes del que va anar el primer genocidi del segle XX i que es va cobrar la vida d'entre 1,2 i 1,5 milions de persones d'aquesta nació. “Ofereixo homenatge –va dir el Papa- al poble armeni, que, il·luminat per la llum de l'Evangeli, fins i tot als moments més tràgics de la seva història, sempre ha trobat en la creu i la resurrecció de Crist la força per aixecar-se de nou i reprendre el camí amb dignitat”. Durant l'estada, el Sant Pare també ha tingut l'oportunitat d'estrènyer llaços amb l'Església apostòlica armènia, a la qual pertany el 95% dels tres milions d'habitants del país.
Perú i les eleccions que el passat 5 de juny han tingut lloc al país andí són el tema que la revista Missioners aborda en el reportatge de la seva secció “Primer Plànol”. Uns comicis que han estat els més renyits de quants ha viscut la nació en tota la seva història. 42.597 paperetes, d'un total de 17,1 milions, són les que han donat la victòria a Pedro Pablo Kuczynski (Peruans pel Canvi, PKK) sobre Keiko Fujimori (Força Popular). El nou president té de peruà el just. De fet, és considerat un “gringo simpàtic” per gran part de la població. La corrupció i la inseguretat seran els dos grans reptes a afrontar per Kuczynski.
La secció “Església a fons” de Missioners està dedicada a la Pontifícia Unió Misional (PUM); la més jove de les Obres Missionals que, no obstant això, celebrarà el 31 d'octubre d'aquest 2016 el seu més rodó aniversari, el seu primer segle: 100 anys de vida! Avui, la PUM, que va sorgir per animar als animadors, per ser el despertador de la consciència missionera, continua realitzant un esforç constant de sensibilització entre els sacerdots, religiosos, religioses i animadors de les comunitats cristianes, perquè l'ideal missioner es tradueixi en formes adequades de pastoral i catequesis.
La revista Missioners completa la seva oferta informativa amb una interessant entrevista a un missioner a Xina o el testimoniatge del primer sacerdot natiu de Mongòlia. Sense oblidar les seves habituals seccions de “Cultura”, “Carismes Missioners”, “Tribuna”, “Editorial”…

----------------------------------
Revista Misioneros de verano
Para comprometerse a fondo con la labor de los misioneros.
El decimocuarto viaje internacional del pontificado ha conducido al papa Francisco al Cáucaso, concretamente a Armenia, “la primera nación cristiana”. A este asunto dedica sus páginas centrales la revista Misioneros Tercer Milenio de verano. En las pocas más de 50 horas que ha durado la visita –la primera etapa de un periplo que a finales de septiembre le llevará también a los países vecinos de Georgia y Azerbaiyán-, Francisco ha ofrecido un sentido tributo a las víctimas del que fue el primer genocidio del siglo XX y que se cobró la vida de entre 1,2 y 1,5 millones de personas de esta nación. “Rindo homenaje –dijo el Papa- al pueblo armenio, que, iluminado por la luz del Evangelio, incluso en los momentos más trágicos de su historia, siempre ha encontrado en la cruz y la resurrección de Cristo la fuerza para levantarse de nuevo y reemprender el camino con dignidad”. Durante la estancia, el Santo Padre también ha tenido la oportunidad de estrechar lazos con la Iglesia apostólica armenia, a la que pertenece el 95% de los tres millones de habitantes del país.
Perú y las elecciones que el pasado 5 de junio han tenido lugar en el país andino son el tema que la revista Misioneros aborda en el reportaje de su sección “Primer Plano”. Unos comicios que han sido los más reñidos de cuantos ha vivido la nación en toda su historia. 42.597 papeletas, de un total de 17,1 millones, son las que han dado la victoria a Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio, PKK) sobre Keiko Fujimori (Fuerza Popular). El nuevo presidente tiene de peruano lo justo. De hecho, es considerado un “gringo simpático” por gran parte de la población. La corrupción y la inseguridad serán los dos grandes retos a afrontar por Kuczynski.
La sección “Iglesia a fondo” de Misioneros está dedicada a la Pontificia Unión Misional (PUM); la más joven de las Obras Misionales que, sin embargo, celebrará el 31 de octubre de este 2016 su más redondo cumpleaños, su primer siglo: ¡100 años de vida! Hoy, la PUM, que surgió para animar a los animadores, para ser el despertador de la conciencia misionera, continúa realizando un esfuerzo constante de sensibilización entre los sacerdotes, religiosos, religiosas y animadores de las comunidades cristianas, para que el ideal misionero se traduzca en formas adecuadas de pastoral y catequesis.
La revista Misioneros completa su oferta informativa con una interesante entrevista a un misionero en China o el testimonio del primer sacerdote nativo de Mongolia. Sin olvidar sus habituales secciones de “Cultura”, “Carismas Misioneros”, “Tribuna”, “Editorial”…