viernes, 30 de septiembre de 2016

ACTE INAUGURAL "Domund, al descobert"

Us convidem a tots a conèixer la gran tasca dels missioners d`arreu del món. 

Des de fa temps que es prepara aquest gran aconteixement a Tarragona. 
Tenim l'honor de què l'Exposició "Domund, al descobert" es presenti  a nivell de tot l'estat aquí a Tarragona.
És per això que us convidem de tot cor i esperant a veure molts rostres coneguts interessats amb la gran tasca que realitzen els missioners arreu del món.

ACTE INAUGURAL
3 d'octubre
19:00 hores
LLOC:
Centre Tarraconense El Seminari, carrer Sant Pau, n. 4. 
Tarragona

Amb la presència de: 
- Excm. i Rvdm. D. Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe de Tarragona
- Il.lma. Dª. Ivana Martínez Valverde
Consellera de Sostenibilitat, Medi Ambient, Neteja, Joventut i Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona
- Il·ltre. Sr. Mateu Montserrat i Miquel
Diputat provincial
- Il·lma. Dª. Glòria Olivé
Directora de Caixa Fòrum
- Rvdm. D. Anastasio Gil García
Director nacional de les Obres Missionals Pontifícies

Finalitat:
a) Presentar els actes programats (exposició i activitats culturals-missioneres), en el context de la celebració de la Jornada Mundial de les Missions (DOMUND 2016), per enfortir la cooperació de la societat catalana amb l'Església missionera.
b) Informar als ciutadans la labor que està fent l'Església a favor dels més desfavorits, a través dels missioners
c) Convidar a totes les persones (creients i no creients) a cooperar amb els qui, per vocació, estan donant la vida als Territoris de missió.

Metodologia (intervencions):
1. Sr. Director Nacional d'Obres Missionals Pontifícies
- Agraïment a tots per la seva presència i col·laboració
- Justificació de l'Exposició “El DOMUND, al descobert”
- Finalitat de les activitats culturals-missioneres programades

2. Il·lma. Sra. Directora de Caixa Fòrum
- La Fundació Caixa Fòrum, seu d'una de les activitats programades.
- Compromís d'aquesta Fundació amb els missioners i especialment amb els missioners catalans

3. Il·lm. Sr. Diputat provincial
- Col·laboració de la Diputació amb els missioners catalans.
- L'exposició és una expressió de la presència de catalans en els àmbits socials més vulnerables

4. Il·lma. Sra. Regidora de Cooperació
- Tarragona, ciutat oberta a tots els que vénen de fora i solidària amb els més necessitats
- Els missioners, els nostres principals ambaixadors

5. Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona
- L'Església és missionera per la seva pròpia naturalesa
- L’evangelització és un servei a cada persona i a tota la persona

- La diòcesi de Tarragona és molt generosa amb l'enviament de persones i la col·laboració missionera.

-------------------------------------
Os invitamos a todos a conocer la gran labor de los misioneros en todo el mundo.
Desde hace tiempo que se prepara este gran acontecimiento en Tarragona. Tenemos el honor de que la Exposición "Domund al descubierto" se presente a nivel de todo el estado aquí en Tarragona.
Es por eso que os invitamos de todo corazón y esperando ver muchos rostros conocidos interesados con la gran tarea que realizan los misioneros en todo el mundo.

ACTO INAUGURAL
3 de octubre
19:00 horas
LUGAR
Centro Tarraconense El Seminari, calle San Pau, num. 4. Tarragona

Con la presencia de:
- Excmo. y Rvdmo. D. Jaume Pujol Balcells
Arzobispo de Tarragona
-  Il.lma. Dª. Ivana Martínez Valverde
Consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Limpiez, Joventud y Cooperación del Ayuntamiento de Tarragona
- Iltre. Sr. Mateu Montserrat Miquel
Diputado provincial
- Ilma. Dª. Gloria Olivé
Directora de CaixaFòrum
- Rvd. D. Anastasio Gil García
Director nacional de las Obras Misionales Pontificias

Finalidad:
a) Presentar los actos programados (exposición y actividades culturales-misioneras), en el contexto de la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND 2016), para fortalecer la cooperación de la sociedad catalana con la Iglesia misionera.
b) Informar a los ciudadanos la labor que está haciendo la Iglesia a favor de los más desfavorecidos, a través de los misioneros
c) Invitar a todas las personas (creyentes y no creyentes) a cooperar con quienes, por vocación, están dando la vida en los Territorios de misión.

Metodología (intervenciones):
1. Sr. Director Nacional de Obras Misionales Pontificias
- Agradecimiento a todos por su presencia y colaboración
- Justificación de la Exposición “El DOMUND, al descubierto”
- Finalidad de las actividades culturales-misioneras programadas

2. Ilmo Sra. Directora de CaixaFòrum
- La Fundación CaixaFòrum, sede de una de las actividades programadas.
- Compromiso de esta Fundación con los misioneros y en especial con los misioneros catalanes

3. Ilmo. Sr. Diputado provincial
- Colaboración de la Diputación con los misioneros catalanes.
- La exposición es una expresión de la presencia de catalanes en los ámbitos sociales más vulnerables

4. Ilma Sra. Consejera de cooperación
- Tarragona, ciudad abierta a todos los que vienen de fuera y solidaria con los más necesitados
- Los misioneros, nuestros principales embajadores

5. Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Tarragona
- La Iglesia es misionera por su propia naturaleza
- La evangelización es un servicio a cada persona y a toda la persona
- La diócesis de Tarragona es muy generosa con el envío de personas y la colaboración misionera.