lunes, 3 de octubre de 2016

El #Domund com a eina educativa

Els missioners molt presents a les escoles i a la catequesi

La jornada del 4 d'Octubre i a les 19:00 hores té com a finalitat mostrar als responsables de la formació missionera dels fidels el sentit i finalitat de la Jornada mundial de les Missions a través de l'exposició missionera i dels materials per escoles i per a joves elaborats per a la preparació i celebració del DOMUND 

Lloc: Centre Tarraconense el Seminari, c/ Sant Pau, num. 4

Presideix: Excm. i Rvdm. Joan Enric Vives, arquebisbe d'Urgell

Intervenen:
- Mn. Norbert Miracle
Delegat diocesà d'Ensenyament de religió a Tarragona 
- Mn. Xavier Morell
Delegat diocesà de Catequesi a Tarragona
- Dª Rosa María Piqué
Responsable de l'Àrea pastoral i socioeducativa de la FECC

Moderadora:
Dª Aurora Picó
Delegació diocesana de missions en Sant Feliú de Llobregat 

Metodologia:

1. Presentació: Sr. Arquebisbe d'Urgell
- Justifica la necessitat del desenvolupament de la dimensió evangelizatdora i missionera en la formació cristiana dels fidels
- Presenta a Dº Aurora Picó que moderarà el desenvolupament de les intervencions 

2. Mn Norbert Miracle (escola) i Mn Xavier Morell (catequesi)
- Exposen com la dimensió missionera forma part essencial de la iniciació cristiana de nens i adolescents. La celebració del DOMUND contribueix a això perquè desenvolupa el caràcter universal de la fe i de la vida cristiana.
- Presentació dels Guions de formació missionera que s'han editat per a les diferents edats i el seu ús en l'àmbit escolar (dimensió cultural) com el catequétic (confessional).

3. Dª Rosa Piqué
- Reflexió sobre la necessitat d'inserir en la vida educativa dels centres educatius la dimensió missionera. 
- Informació sobre la col·laboració de la FECC amb les inciatives missioneres 

4. Col·loqui i visita guiada a l'exposició

5. Clausura: arquebisbe d'Urgell

------------------------------------
EL #DOMUND COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA
Los misioneros muy presentes en las escuelas y en la catequesis.
La jornada del 4 de Octubre y a las 19:00 horas tiene como finalidad mostrar a los responsables de la formación misionera de los fieles el sentido y finalidad de la Jornada mundial de las Misiones a través de la exposición misionera y de los materiales elaborados para la preparación y celebración del DOMUND 
Lugar: Centro Tarraconense el Seminari, c/Sant Pau, num. 4
Preside: Excmo. y Rvdmo. D. Joan Enric Vives, arzobispo de Urgell

Intervienen:
Mn. Norbert Miracle
- Delegado diocesano de Enseñanza de religión en Tarragona 
Mn. Xavier Morell
- Delegado diocesano de Catequesis en Tarragona
Dª Rosa María Piqué
- Responsable del Área pastoral y socioeducativa de la FECC

Moderadora:
Dª Aurora Picó
- Delegación diocesana de misiones en San Feliú de Llobregat 

Metodología:
1. Presentación: Sr. Arzobispo de Urgell
- Justifica la necesidad del desarrollo de la dimensión evangelizadora y misionera en la formación cristiana de los fieles
- Presenta a Dº Aurora Picó que moderará el desarrollo de las intervenciones 

2. Mn Norbert Miracle (escuela) y Mn Xavier Morell (catequesis)
- Exponen cómo la dimensión misionera forma parte esencial de la iniciación cristiana de niños y adolescentes. La celebración del DOMUND contribuye a ello porque desarrolla el carácter universal de la fe y de la vida cristiana.
- Presentación de los Guiones de formación misionera que se han editado para las distintas edades y su uso en el ámbito escolar (dimensión cultural) como el catequético (confesional).

3. Dª Rosa Piqué 
- Reflexión sobre la necesidad de insertar en la vida educativa de los centros educativos la dimensión misionera. 
- Información sobre la colaboración de la FECC con las inciativas misioneras 

4. Coloquio y visita guiada a la exposición

5. Clausura: arzobispo de Urgell