domingo, 9 de octubre de 2016

Catalunya missionera

Quan no hi ha fronteres per als missioners

La jornada del dia de 10 d'octubre està centrada en els missioners catalans i en la seva voluntat que van tenir en un moment de la seva vida de sortir de la seva terra, d'abandonar família i germans per donar-se als altres. 

Lloc: Centri Tarraconense El Seminari
Hora: de les 11h fins a les 18h

Finalitat:
a) Celebrar una trobada missionera entre les persones que participen més directament en l'animació i cooperació missionera en les diòcesis catalanes.

b) Mostrar la cooperació de Catalunya amb l'activitat missionera de l'Església a través de l'enviament i acompanyament dels seus missioners i missioneres a la missió ad gents.

c) Compartir experiències sobre la relació que les adreces diocesanes mantenen amb els missioners i missioneres de la seva diòcesi.

d) Presentar la Jornada Mundial de les Missions (DOMUND 2016) en el context social i eclesial de l'Església a Catalunya

Presideix:
Excm. i Rvdm. D. Enrique Benavent, bisbe coordinador missions Catalunya

Intervenen:
· Excm. i Rvdm. D. Luis Solé, bisbe de Trujillo (Hondures)
· P. Josep Frigola, missioner de Girona en Niger i Burkina Faso.
· D. Jordi Sánchez, responsable del projecte Misioners.cat. del Observatori Blaquerna

Moderador:
D. Ricard Serrá, delegat diocesà de missions a Girona i membre del Consell Nacional de les OMP.

Programa:

11:00 Acolliment i presentació de la Jornada
12:00 Testimoniatges missioners
Col·loqui i intercanvi d'experiències
14:00 Menjar
15:30 Recorregut didàctic per l'exposició: “El DOMUND, al descobert”
16:30 Eucaristia
-------------------------------------------------

CATALUÑA MISIONERA
Cuando no hay fronteras para los misioneros
La jornada del día de 10 de octubre está centrada en los misioneros catalanes y en la voluntad que tuvieron en un momento de su vida de salir de su tierra, de abandonar familia y hermanos para darse a los demás. 

Lugar: Centre Tarraconense El Seminari
Hora: de las 12h hasta las 18h

Finalidad:
a)      Celebrar un encuentro misionero entre las personas que participan más directamente en la animación y cooperación misionera en las diócesis catalanas
b)    Mostrar la cooperación de Cataluña con la actividad misionera de la Iglesia a través del envío y acompañamiento de sus misioneros y misioneras a la misión ad gentes.
 c)      Compartir experiencias sobre la relación que las direcciones diocesanas mantienen con los misioneros y misioneras de su diócesis.
 d)     Presentar la Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND 2016) en el contexto social y eclesial de la Iglesia en Cataluña

Preside:
Excmo. y Rvdmo. D. Enrique Benavent, obispo coordinador misiones Cataluña

Intervienen:
·         Excmo. y Rvdmo. D. Luis Solé, obispo de Trujillo (Honduras)
·         P. Josep Frigola, misionero de Girona en Niger y Burkina Faso.
·         D. Jordi Sánchez, responsable del proyecto Misioners.cat. del Observatori Blaquerna

Moderador:
D. Ricardo Serrá, delegado diocesano de misiones en Girona y miembro del Consejo Nacional de las OMP.

Programa:
            11:00   Acogida y presentación de la Jornada
12:00   Testimonios misioneros
                        Coloquio e intercambio de experiencias
14:00   Comida
15:30   Recorrido didáctico por la exposición: “El DOMUND, al descubierto”

16:30   Eucaristía