viernes, 7 de octubre de 2016

Laics missioners

Els laics cada vegada més presents com a missioners

L'activitat pel dia 8 d'octubre dintre de l'exposició el #Domund al descobert està centrada en la figura del laic com a missioner. Cada cop més són laics els qui prenen la iniciativa de marxar a territoris de missió per curtes estades o estades definitives. 
En aquesta jornada compartirem les seves experiències.

Finalitat:

a) Presentar la realitat de la vocació específica missionera en els laics.

b) Descriure algunes experiències missioneres protagonitzades per ells mateixos o per altres laics de la seva comunitat o associació. 

c) Reconèixer i agrair la labor missionera de punts laics i laiques, molts d'ells famílies, al servei de la missió.

d) Promoure la cooperació amb l'activitat missionera de la Coordinadora d'Associacions de Laics Missioners.

Presideix: 
Excm. i Rvdm. D. Sebastiá Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona 

Intervenen: 
- Juan Carlos García Hernández i Virginia Conca Nieto-Márquez matrimoni missioner a Brasil
- Teresa Sarabia Jarabo i Rubén Fernández del Castillo, matrimoni missioner a Mèxic
- María Asunción Melero Martínez i Antonio Polo Moya, matrimoni missioner a Perú, tornats

Moderadora: 

Programa:

11:00- Acolliment i Oració missionera
11:30 - El laicado i la missió ad gentes Mons. Sebastiá Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona
12:00 - Testimoniatges missioners:
Col·loqui i intercanvi d'experiències
13:30 -Informació sobre la CALM i el seu servei d'acompanyament
14:00 - Menjar
15:30 - Visita guiada a l'Exposició
16:00 -Clausura i comiat
---------------------------------------------------------

LAICS MISSIONERS
Los laicos cada vez más presentes como misioneros
La actividad para el dia 8 de octubre y dentro de la exposición el #Domund al descubierto está centrada en la figura del laico como misionero. Cada vez más son laicos los que tienen la iniciativa de marcharse a territorios de misión para estancias cortas o definitivas.
En esta jornada compartirem sus experiencias.

Finalidad:

a) Presentar la realidad de la vocación específica misionera en los laicos.

b) Describir algunas experiencias misioneras protagonizadas por ellos mismos o por otros laicos de su comunidad o asociación. 

c) Reconocer y agradecer la labor misionera de tantos laicos y laicas, muchos de ellos familias, al servicio de la misión.

d) Promover la cooperación con la actividad misionera de la Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros.

Preside: 
Excmo. y Rvdmo D. Sebastiá Taltavull, obispo auxiliar de Barcelona 

Intervienen: 
- Juan Carlos García Hernández y Virginia Cuenca Nieto-Márquez matrimonio misionero en Brasil
- Teresa Sarabia Jarabo y Rubén Fernández del Castillo, matrimonio misionero en Méjico
- María Asunción Melero Martínez y Antonio Polo Moya, matrimonio misionero en Perú, regresados 

Moderadora: 

Programa:

11:00 Acogida y Oración misionera
11:30 El laicado y la misión ad gentes 
Mons. Sebastiá Taltavull, obispo auxiliar de Barcelona
12:00 Testimonios misioneros:
  Coloquio e intercambio de experiencias
13:30 Información sobre la CALM y su servicio de acompañamiento
14:00 Comida
15:30 Visita guiada a la Exposición
16:00 Clausura y despedida