lunes, 10 de octubre de 2016

Cooperació espiritual

Pregària i sacrifici

Santa Teresa del Nen Jesús o Santa Teresa de Lisieux va ser nomenada per Piu XI, al 1925, Patrona de l'Obra de Sant Pere Apòstol per al Clergat Natiu i, al 1927, Patrona de les Missions juntament amb sant Francesc Xavier. Va néixer a Normandia, França, el 3 de gener de 1873, va ser monja de clausura a l'edat de 15 anys, i va dedicar la seva existència a pregar i a sacrificar-se pels sacerdots, especialment els missioners.
Aquesta introducció de la nostra patrona en serveix per presentar la jornada del 11 d'octubre dintre dels actes del #Domund al descobert.

Lloc: Centre Tarraconense El Seminari
Hora: 19h.

Finalitat:
a) Donar realç al valor que té en la cooperació missionera l'oració i el sacrifici ofert a Déu per l'activitat missionera de l'Església
b) Presentar el lliurament martirial dels missioners a través del testimoni i exemple de Sant Fructuós i d'altres missioners que viuen la missió en situació de conflicte.
c) Promoure la cooperació espiritual amb la missió ad gentes en els malalts i ancians i en els monestirs de vida contemplativa.

Presideix:
Excm. D. Octavi Vilà, Abat del Monestir de Santa Maria de Poblet

Intervenen:
• Dr. Andreu Muñoz: Sant Fructuós, testimoni martirial de la fe
• Sra. Mercè Guasch, delegada de Pastoral de la Salut, "Malalts missioners" i "Estic malalt i sóc missioner"
• Sra. Maite Paül,  acompanyament malalts amb Religiosos Camils i Hospitalitat de Lourdes.

Programa:
19:00 Acollida i Visita guiada a l'exposició "El DOMUND, al descobert"
19:30 Jesús envia. Fra. Octavi Vilà, abat de Poblet
19:45 Taula de testimonis
20:30 Vigília preparada per la Comunitat "Palavra Viva" amb Exposició del Santíssim.
---------------
COOPERACIÓN ESPIRITUAL
Oración y sacrificio
Santa Teresa del Niño Jesús o Santa Teresa de Lisieux fue nombrada por Pío XI, en 1925, Patrona de la Obra de San Pedro Apóstol para el Clero Nativo y, en 1927, Patrona de las Misiones junto con san Francisco Javier. Nació en Normandía, Francia, el 3 de enero de 1873, fue monja de clausura a la edad de 15 años, y dedicó su existencia a orar y a sacrificarse por los sacerdotes, especialmente los misioneros. 
Esta introducción sobre nuestra patrona nos sirve para presentar la jornada del 11 de octubre dentro de los actos del #Domund al descubierto.

Lugar: Centre Tarraconense El Seminari
Hora: 19h 

Finalidad:
a) Dar realce al valor que tiene en la cooperación misionera la oración y el sacrificio ofrecido a Dios por la actividad misionera de la Iglesia
b) Presentar la entrega martirial de los misioneros a través del testigo y ejemplo de Santo Fructuoso y otros misioneros que viven la misión en situación de conflicto.
c) Promover la cooperación espiritual con la misión ad gentes en los enfermos y ancianos y en los monasterios de vida contemplativa.

Preside:
Excmo. D. Octavi Vilà, Abad del Monasterio de Santa Maria de Poblet

Intervienen:
• Dr. Andreu Muñoz: San Fructuoso, testigo martirial de la fe
• Sra. Mercè Guasch, delegada de Pastoral de la Salud, "Enfermos misioneros"
• Sra. Maite Paül, acompañamiento enfermos con Religiosos Camils y Hospitalidad de Lourdes.

Programa:
19:00 Acogida y Visita guiada a la exposición "El DOMUND, a cuerpo descubierto"
19:30 Jesús envía. Fra. Octavi Vilà, abad de Poblet
19:45 Mesa de testimonios
20:30 Vigilia preparada por la Comunitat "Palavra Viva" con Exposición del Santísimo.