martes, 4 de octubre de 2016

Cooperació o missió?

Els missioners al servei de l'humanitat

La jornada del 5 d'octubre la dedicarem a reflexionar sobre els valors que aporten a territoris, amb necessitats tant materials com espirituals; tant la cooperació com la presència dels missioners.

Lloc: Caixa Fòrum.
c/ Cristòfor Colom, num. 2. Tarragona
Hora: 19:00 hores

Finalitat:

a) Reflexionar sobre la tasca dels missioners en àmbits geogràfics, culturals i socials de països –considerats com del tercer món-, als quals han estat enviats per l'Església per anunciar l'Evangeli

b) Presentar com aquest servei humanitari contribueix a promoure la dignitat de les persones i a afavorir el desenvolupament dels pobles. 

Presideix: 
Excm. i Rvdm. D. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona

Intervenen:

- Excm. i Rvdm. D. Lluis Solé Fa, 
Bisbe de Trujillo (Hondures), natural de Tarragona
- D. Ángel Belzumegui, 
Sociòleg, i director de la catedra d'Inclusió social, Universitat Rovira i Virgili a Tarragona 

Moderador:
D. Antoni Coll Gilabert, 
Periodista, Conseller editorial del Diari de Tarragona 

Metodologia

Acollida per part de la Directora de Caixafòrum
- Finalitat i contingut d'aquesta activitat
D. Lluis Solé exposa des de la seva experiència missionera el treball humanitari que fan els missioners i D. Ángel Belzunegui es fa ressò de la ressonància social que té aquest treball i aquest servei.
Conversa, introduïda i moderada pel Sr. Coll, sobre: a) la necessitat que els missioners realitzin aquest servei social, animat per la seva vocació missionera i exigit per la implantació del Regne de Déu al món; b) respondre a algunes preguntes que es fa la gent: aquest servei social no és un proselitisme encobert o una manera d'imposar la fe?; en l'actualitat no estan prenent el relleu els cooperants enviats per les ONG de manera que els missioners ja no són necessaris?; no haurien de fer aquesta labor els propis nadius? 
Clausura l'acte, arquebisbe de Tarragona
------------------------------------------
¿COOPERACIÓN O MISIÓN?
Los misioneros al servicio de la humanidad
La jornada del 5 de octubre la dedicaremos a reflexionar sobre los valores que aportan en territorios, con necesidades tanto materiales como espirituales; tanto la cooperación como la presencia de los misioneros.

Lloc: Caixa Fòrum. c/ Cristòfor Colom, n. 2. Tarragona
Hora: 19:00 hores

Finalidad:

a) Reflexionar sobre la labor de los misioneros en ámbitos geográficos, culturales y sociales de países –considerados como del tercer mundo-, a los que han sido enviados por la Iglesia para anunciar el Evangelio

b) Presentar cómo este servicio humanitario contribuye a promover la dignidad de las personas y a favorecer el desarrollo de los pueblos. 

Preside: 
Excmo. y Rvdmo. D. Jaume Pujol, 
Arzobispo de Tarragona

Intervienen:

- Excmo. y Rvdmo. D. Lluis Solé Fa, 
Obispo de Trujillo (Honduras) y natural de Tarragona
- D. Ángel Belzumegui, 
Sociólogo y director de la cátedra de Inclusión social, Universidad Rovira i Virgili a Tarragona 

Moderador:
D. Antoni Coll Gilabert, 
Periodista, Consejero editorial del Diari de Tarragona 

Metodología

Acogida por parte de la Directora de CaixaForum
- Finalidad y contenido de esta actividad
  • D. Luis Solé expone desde su experiencia misionera el trabajo humanitario que hacen los misioneros y D. Ángel Belzunegui se hace eco de la resonancia social que tiene este trabajo y este servicio.
  • Conversación, introducida y moderada por el Sr. Coll, sobre: a) la necesidad de que los misioneros realicen este servicio social, animado por su vocación misionera y exigido por la implantación del Reino de Dios en el mundo; b) responder a algunas preguntas que se hace la gente: este servicio social no es un proselitismo encubierto o una manera de imponer la fe?; en la actualidad no están tomando el relevo los cooperantes enviados por las ONG de manera que los misioneros ya no son necesarios?; no deberían hacer esta labor los propios nativos? 

Clausura el acto, arzobispo de Tarragona