jueves, 13 de octubre de 2016

Què fa Déu pels qui sofreixen?

Vídeo d'Obres Missionals Pontifícies per a la Jornada del DOMUND que aquest any es celebra sota el lema surt de la teva terra

En el vídeo del Domund d'aquest any, un nen parla amb la seva àvia sobre el sentit de la creació. Aviat sorgeix un interrogant que, segurament tu també t'hauràs plantejat alguna vegada. Per què Déu no fa res pels qui sofreixen?
És la resposta a aquesta pregunta la que converteix aquest vídeo en una oportunitat per a qualsevol cristià de plantejar-se la seva vocació missionera, sigui aquí, en el propi ambient i en les pròpies circumstàncies, sigui partint a la missió, com convida el lema d'aquest any "Surt de la teva terra".
Aquest és el vídeo del DOMUND 2016 Comparteix-ho amb tots!


Enllaç del vídeo: DOMUND 2016
-----------------------------------------------------------------
¿Qué hace Dios por los que sufren?
Vídeo de Obras Misionales Pontificias España para la Jornada del DOMUND que este año se celebra bajo el lema sal de tu tierra
En el vídeo del Domund de este año un niño habla con su abuela sobre el sentido de la creación. Pronto surge un interrogante que, seguramente tú también te habrás planteado alguna vez. ¿Por qué Dios no hace nada por los que sufren?
Es la respuesta a esa pregunta la que convierte este vídeo en una oportunidad para cualquier cristiano de plantearse su vocación misionera, sea aquí, en el propio ambiente y en las propias circunstancias, sea partiendo a la misión, como invita el lema de este año "Sal de tu tierra".
Este es el vídeo del DOMUND 2016 ¡Compártelo con todos!

Enlace del video: DOMUND 2016