miércoles, 15 de febrero de 2017

Experiències missioneres de joves

Caminar amb els joves

Us oferim la possibilitat que el grup de joves de la delegació de missions de Tarragona expliquin les seves experiències missioneres al vostres centres o parròquies.
Aquí podeu trobar més informació: Experiències missioneres joves Tarragona.
Tenen molt a dir i a explicar i pot ajudar als vostres alumnes o joves a conèixer la realitat missionera de l'església des de la perspectiva de la joventut.

"Acompanyar els joves exigeix sortir dels propis esquemes confeccionats per endavant, trobant-los allà on són, adaptant-se als seus temps i els seus ritmes; significa també prendre'ls seriosament en la seva dificultat per desxifrar la realitat en què viuen i per transformar un anunci rebut en gestos i paraules, en l'esforç quotidià per construir la pròpia història i en la recerca més o menys conscient d'un sentit per a les seves vides. 
{...] Caminant amb els joves s'edifica tota la comunitat cristiana. 
Precisament perquè es tracta d'interpel·lar la llibertat dels joves, cal valorar la creativitat de cada comunitat per construir propostes capaces de captar l'originalitat de cada un i secundar el seu desenvolupament. En molts casos es tractarà també d'aprendre a donar espai real a la novetat, sense sufocar-la en l'intent de encasellar-la en esquemes predefinits: no pot haver-hi una sembra fructífera de vocacions si ens quedem simplement tancats en el «còmode criteri pastoral del "sempre s'ha fet així"», sense «ser audaços i creatius en aquesta tasca de repensar els objectius, les estructures, l'estil i els mètodes evangelitzadors de les pròpies comunitats» (Evangelii gaudium, 33).
Tres verbs, que en els Evangelis connoten la manera en que Jesús troba les persones del seu temps, ens ajuden a estructurar aquest estil pastoral: sortir, veure i trucar."
(III. L'ACCIÓ PASTORAL.  ELS JOVES, LA FE I EL DISCERNIMENT VOCACIONAL,Document preparatori de la XV assemblea general ordinària del sínode dels bisbes)