jueves, 27 de abril de 2017

Vocacions Natives, el futur de les esglésies locals

Què és l'Obra de Sant Pere Apòstol?

És una institució de l'Església catòlica per ajudar a les Esglésies més joves en la formació i acompanyament de les vocacions al sacerdoci i a la vida consagrada.
L'Obra Pontifícia de Sant Pere Apòstol sosté a les vocacions que Déu suscita en les missions. Als territoris de missió són moltes les vocacions, però escassos els recursos per a la seva formació.
Va néixer en 1889, quan Estefanía i Juana Bigard (mare i filla) van llegir una carta del bisbe francès de Nagasaki, que els cristians japonesos, per temor a la persecució, tenien por d'acostar-se als missioners estrangers, la qual cosa no ocorreria si els sacerdots fossin naturals del seu mateix país. Les dues laiques franceses comencen una gran activitat per implicar a l'Església en el sosteniment de les vocacions als Territoris de Missió. El Papa Pío XI va assumir aquesta iniciativa privada com a seva i de tota l'Església, i en 1922 li va donar el caràcter de “pontifícia”.
L'Obra de Sant Pere Apòstol organitza la Jornada de Vocacions Natives per poder sensibilitzar i aconseguir suports per a aquestes vocacions, que neixen als Territoris de Missió fruit de la Paraula sembrada pels missioners i que són el futur de l'Església. Aquest any se celebrarà el proper 17 d'abril.

QUATRE INICIATIVES MISSIONERES, UNA INSTITUCIÓ 
L'Obra de Sant Pere Apòstol és una de les quatre Obres Misionales Pontifícies, institució que treballa per sostenir els Territoris de Missió. Amb cadascuna de les quatre obres que la conformen, ajuda a diferents sectors d'aquestes Esglésies joves, que necessiten ajuda per poder subsistir:

Obres Missionals Pontifícies
Propagació de la Fe
Infància Missionera
Sant Pere Apòstol
Pontifícia Unió Missional
Sosté el funcionament ordinari de les diòcesis, i les seves necessitats extraordinàries
Implica als nens del món en la ajuda a la infància de les Esglésies joves
Recolza a les vocacions que sorgeixen en los Territoris de Missió
Fomenta la formació missionera a tota l’Església, i vetlla per tal que les altres obres funcionin
Versión en castellano: Obra San Pedro Apóstol